Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης

ΜΕΝΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σημείου παροχής αερίου από την enaon EDA, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει το ποσό της προσφοράς των Τελών Σύνδεσης που του έχει κοινοποιηθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης Αερίου, εντός 15 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής εκ μέρους της enaon EDA του σημείου παράδοσης και να ενεργοποιήσει την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου εντός 60 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής του σημείου παράδοσης.