Κοινωνία

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία, παρουσιάζει έντονη κοινωνική δράση, ανταποκρινόμενη  στις ανάγκες και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Η δράση αυτή μεταφράζεται σε :

  • προσφορά προς  τοπικούς φορείς  Περιφέρεια – Δήμοι, Κοινωνικά Παντοπωλεία,
  • ενίσχυση του σημαντικού ρόλου των Κοινωφελών Οργανισμών
  • και τέλος δυναμική συμμετοχή των εργαζομένων της Εταιρείας σε δράσεις και εκδηλώσεις εθελοντικού χαρακτήρα.