Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.edathess.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Διαγωνισμοί

ΜΕΝΟΥ
Αναζήτηση
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG036 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018/SKG036
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG032 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ AIRWATCH 2018/SKG032
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG041 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2018/SKG041
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG032 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ AIRWATCH 2018/SKG032
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ με αρ. αναφοράς 2018/SKG004
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG006 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ FIBERGLASS ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG006
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με αρ. αναφοράς 2018/SKG027
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG033 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2018/SKG033
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG580 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2017/SKG580
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG564 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG563 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG564 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG563 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG581 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017/SKG581
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG492 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017/SKG492
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG546 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ 2017/SKG546
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG535 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2017/SKG535
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG523 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ DELL BLADE SERVES ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2017/SKG523
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG522 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CISCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2017/SKG522
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG509 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2017/SKG509
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG440 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2017/SKG440
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG501 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ & RE – CABLING 2017/SKG501
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG493 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 2017/SKG493
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG462 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ 2017/SKG462
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG460 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SPARE PARTS STEFFEL για το σύστημα SCADA 2017/SKG460
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG459 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SPARE PARTS SIEMENS για το σύστημα SCADA 2017/SKG459
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG413 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BACK UP ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG413
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG437 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG437
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG420 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG420
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG395 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΜΟΥ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG395
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG334 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG334
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG320 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με αρ. αναφοράς 2017/SKG320
NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG316 NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ με αρ. αναφοράς 2017/SKG316
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG 303
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG317 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG317
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG326 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SLA NETWORKING & TELECOM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG326
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG322 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ McAfee ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG322
NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG293 NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE με αρ. αναφοράς 2017/SKG293
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG320 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG320
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG316 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 2017/SKG316
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG314 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG314
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG293 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE με αρ. αναφοράς 2017/SKG293
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG293 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG293
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG305 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG305
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG294 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ICT ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG294
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG242
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG227 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ & ROTARY ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG227
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017 SKG 180 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VMware vSphere 6 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG180
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 233 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ I.R.I. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG233
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 177 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2017/SKG177
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 176 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2017/SKG176
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με αρ. αναφοράς 2016/SKG175
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 174 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ με αρ. αναφοράς 2016/SKG174
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 232 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG232
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 223 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG223
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 150 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG150
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 180 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VMware vSphere 6 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG180
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 184 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG184
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VMware vCenter Server 6 με αρ. αναφοράς 2017/SKG168
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΣΠΠΥ001 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΣΠE001 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΣΠΠ001 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG093 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO με αρ. αναφοράς 2017/SKG093
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG051 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CONNECTORS FOR NEXUS WITH STORAGE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG051
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG029 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DELL BLADE SERVERS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG029
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG025 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG025
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG276 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ [ΚΟΛΛΑΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ] ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG276 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG260 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ με αρ. αναφοράς 2016/SKG260 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG227 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΣΤΗΝ 81η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με αρ. αναφοράς 2016/SKG227 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG261 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ με αρ. αναφοράς 2016/SKG261 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG203 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (PTZ), ME ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG203 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG166 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG166. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG218 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG218 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (PTZ), ME ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG203 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG110 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ VERITAS / SYMANTEC CRITICAL SERVICES ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG110 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG108 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG108 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG159 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016_SKG159 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ McAFEE ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016_SKG170 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG169 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ WMWARE ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016_SKG169 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG164 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΛΛΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016_SKG164 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG163 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016_SKG163 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DELL BLADE SERVERS ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG168 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG167 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RUGGED ADSL MODEMS ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG167 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG149 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG149 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG116 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG116 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με αρ. αναφοράς 2016/SKG158 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με αρ. αναφοράς 2016/SKG158 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG130 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG130 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG113 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ MCAFFE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG113 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG032 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΚAΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» (ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG032) ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016/SKG015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMWARE ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL236 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL236 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL154 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL154 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL192 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (ΡΤΖ), ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL192 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL192 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (ΡΤΖ), ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL192 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός 2016/TSL142 Πρόχειρος διαγωνισμός με αρ. αναφ. 2016/TSL142 για υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείων. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ανοικτός εθνικός διαγωνισμός 2016/TSL161 Ανοικτός εθνικός διαγωνισμός με αρ. αναφ. 2016/TSL161 για υπηρεσίες προγραμματισμένου ελέγχου διαρροών. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός 2016/TSL170 Πρόχειρος διαγωνισμός με αρ. αναφ. 2016/TSL170 για υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης οχημάτων. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός 2016/TSL157 Πρόχειρος διαγωνισμός με αρ. αναφ. 2016/TSL157 για την προμήθεια αδειών VMWARE ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός 2016/TSL158 Πρόχειρος διαγωνισμός με αρ. αναφ. 2016/TSL158 για την προμήθεια αδειών McAFEE ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός 2016/TSL156 Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού DELL Blade servers με αρ. αναφοράς 2016/TSL156 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός 2016/TSL155 Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού Rugged ADSL Modems με αρ. αναφοράς 2016/TSL155 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός 2016/TSL073 Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Φυσικού Μεταλλικού Νερού ή Νερού Πηγής και πλαστικών κυπέλλων με αρ. αναφοράς 2016/TSL073 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός 2016/TSL074 Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού με αρ. αναφοράς 2016/TSL074 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ανοικτός Εθνικός Διαγωνισμός 2016/TSL148 Περίληψη ανοικτού εθνικού διαγωνισμού για την προμήθεια προιόντων Cisco με αρ. αναφοράς 2016/TSL148 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός 2016/TSL146 Περίληψη πρόχρειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με αρ. αναφοράς 2016/TSL146 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Η/Υ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18-09-2015 και ώρα 13:00, σε κλειστό φάκελο ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Netapp με αρ. αναφ.2015/TSL294 Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6.11.2015 και ώρα 13:00 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016/SKG001 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CISCO με αρ. αναφοράς 2016/SKG001 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (2009/ΠΔΠ010) Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Παροχετευτικών Σελλών και Σφαιρικών Βανών Πολυαιθυλενίου. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμος (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος" ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (2009/ΠΔΠ012) Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια φρεατίων από χυτοσίδηρο ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (2009/ΠΔΥ001) Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Έρευνας Αγοράς ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (2009/ΠΔΥ002) Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Κατασκευή Εκθεσιακού Stand για την 74η Δ.Ε.Θ. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμος (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος":
- 1η Διευκρινιστική Επιστολή
- 1st Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος":
- 2η Διευκρινιστική Επιστολή
- 2nd Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος":
- 3η Διευκρινιστική Επιστολή
- 3rd Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμος (2009/ΝΥ003) Προκήρυξη Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού με αρ.αναφοράς 2009/ΝΥ003 για Υπηρεσία Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών Φυσικού Αερίου ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος":
- 4η Διευκρινιστική Επιστολή
- 4th Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος" :
- 5η Διευκρινιστική Επιστολή
- 5th Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος":
- 6η Διευκρινιστική Επιστολή
- 6st Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. 2014/TSL052 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SYMANTECA με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13/03/2014 και ώρα 13:00 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίληψη Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών δικτύου φυσικού αερίου με αρ.2014/TS013 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 07/02/2014 και ώρα 13:00 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΡ.2014/TSL013 νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/02/2014 και ώρα 13:00 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίληψη Πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού με αρ.2014/TSL047 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/03/2014 και ώρα 13:30 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. 2014/TSL067 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. 2014/TSL067 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού με αρ.2014/ΤSL188 για την προμήθεια λαμπτήρων LED με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 07/11/2014 και ώρα 13:00 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς που διενεργεί η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΕ , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο παρακάτω σημείο επαφής :

Σημείο Επαφής : ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ
Υπόψη: Διεύθυνσης Προμηθειών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@edathess.gr