Διαγωνισμοί

ΜΕΝΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., έχει υιοθετήσει την υπηρεσία ηλεκτρονικών προμηθειών  sourceONE (compareONE & tenderONE) της εταιρίας cosmoONE, την οποία θα χρησιμοποιεί κατά την κρίση της, για την διενέργεια των διαγωνισμών  της.

 

  • - Οι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. οι οποίοι χρησιμοποιούν ήδη την εφαρμογή, παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

  • - Οι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. οι οποίοι ΔΕΝ χρησιμοποιούν την εφαρμογή, παρακαλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Αναζήτηση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3085/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ LNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΤΡΑ), ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ/ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3085/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ LNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΤΡΑ), ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ/ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2024/SKG002 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG299 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ με αρ. αναφοράς 2023/SKG299
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG289 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με αρ. αναφοράς 2023/SKG289
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG273 ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG277 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ με αρ. αναφοράς 2023/SKG277
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG285 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ με αρ. αναφοράς 2023/SKG285
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG276 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG276
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG259 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ με αρ. αναφοράς 2023/SKG259
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG267 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ με αρ. αναφοράς 2023/SKG267
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG266 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ με αρ. αναφοράς 2023/SKG266
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG241 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE KEMP VIRTUAL LOADMASTER με αρ. αναφοράς 2023/SKG241
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG212 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ CNG ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG212
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG226 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ/ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΩΝ (Change Requests) ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Bug Fixing) ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG226
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG226 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ/ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΩΝ (Change Requests) ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Bug Fixing) ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG226
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG218 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ KATAΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG218
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG200 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG200
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG217 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG217
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG215 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Software ManageEngine ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG215
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG214 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Software SolarWinds ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG214
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DISASTER RECOVERY PLAN) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG024
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG212 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ CNG ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG212
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2023/SKG206 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SMS) ΚΑΤΑ ΙSO ISO/IEC 20000-1:2018 με αρ. αναφοράς 2023/SKG206
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG212 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ CNG ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG212
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG184 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Autocad ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG184
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG161 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ REMOTE DESKTOP ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG161
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG137 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ CNG ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG137
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG136 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ CNG ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG136
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG161 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ REMOTE DESKTOP ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG161
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG136 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ CNG ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG136
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG135 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΖ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ CNG ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG135
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG149 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ROTARY ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG149
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG150 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG150
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG110 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ROTARY ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG110
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG107 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT REMOTE DESKTOP MANAGER ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG107
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG079 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG079
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG117 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ NetApp STORAGES ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG117
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG110 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ROTARY ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG110
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG107 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Microsoft Remote Desktop Manager ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG107
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG079 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG079
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG075 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ CNG19L1G100 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG075
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG038 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 1 1/2''Χ2'' G10/G16 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG038
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG037 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ G40 MC/H.65 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG037
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG036 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PILLAR ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG036
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG035 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG035
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG034 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG034
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG033 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ 10'' ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG033
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG032 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG032
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG031 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG031
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG035 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG035
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG038 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 1 1/2''Χ2'' G10/G16 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG038
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG037 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ G40 MC/H.65 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG037
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG036 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PILLAR ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG036
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG034 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG034
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG033 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ 10'' ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG033
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG032 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG032
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG031 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG031
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DISASTER RECOVERY PLAN) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG027 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG027
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG019 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG029 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG029
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DISASTER RECOVERY PLAN) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG536 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG536
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG544 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Econtract ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG544
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Adobe Acrobat ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2023/SKG014
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG517 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG517
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG518 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Adobe Acrobat ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG518
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG500 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG500
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG538 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG538
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG507 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG507
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG500 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG500
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG516 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG516
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG517 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG517
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG518 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Adobe Acrobat ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG518
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG519 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ NICE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG519
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG478 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ QRadar ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG478
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG504 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΑΓΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΦΑΛΑΝΗ) ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΥΛΗ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG504
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG473 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG473
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG398 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG398
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG474 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG474
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG475 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Adobe Acrobat ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG475
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG476 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ NICE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG476
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG485 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Data Loss Prevention της Symantec/Broadcom ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΥΠΟΛΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG485
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG481 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SERVICENOW ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG481
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG458 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Υποστήριξη/ παραμετροποίηση CISCO, MICROSOFT, VMWARE & NETAPP)ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG458
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG371 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ NetApp STORAGES ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG371
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΕXΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG471
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG398 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG398
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG473 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG473
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG474 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG474
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG475 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Adobe Acrobat ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG475
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG480 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Firepower Firewalls ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG480
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG476 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ NICE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG476
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG440 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG440
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG399 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VIDEO CONFERENCE SYSTEM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG399
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG390 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Software Extended Support ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG390
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG389 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG389
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG389 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG389
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG385 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ DELL SERVERS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG385
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG392 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DELL SERVER ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG392
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG390 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Software Extended SupportΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG390.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG326 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG326.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG363 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ IDERA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG363
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG329 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ & ROTARY ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG329.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG313 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EXTENDED SUPPORT SQL 2012 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG313
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG318 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΑΓΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΦΑΛΑΝΗ) ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΥΛΗ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG318
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG312 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG312
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG275 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ON-SITE ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG275
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG313 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EXTENDED SUPPORT SQL 2012 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG313
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG305 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ SYMANTEC Endpoint Encryption ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG305
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG248 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG248
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG241 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG241
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG245 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Cisco AMP ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG245
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG172 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ SOLARWINDS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG172
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG210 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG210
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG189 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG189
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG197 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KINHTHΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΝΩΝ MODEC ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG197
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG196 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ TELEDYNE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG196
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG194 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ SOFTWARE MANAGEENGINE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG194
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG163 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΜΑΡΙΟΥ INOX ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG163
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG163 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ INOX ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG163
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG155 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG155
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG150 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG150
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG126 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG126
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG108 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG108
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG108 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG108
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG087 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GMI ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG087.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG058 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ/ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΩΝ (Change Requests) ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Bug Fixing) ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG058
ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG007 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG007
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG013
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG007 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG007
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ BANA 1" .Α/Θ MΕ ΑΥΤΟΜ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡ. ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. 25 MC/H. ΕΠΙΧΩΜ.(25mbar)ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛ. ΡΕ Φ63 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PILLAR ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2022/SKG012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG642 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ SERVICENOW SecOps ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG642
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG612 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG612
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG653 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΑΓΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ) ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΥΛΗ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG653
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG571 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΑΓΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ) ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΥΛΗ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG571
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG607 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΕXΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG607
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG606 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG606
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG572 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ANAΠΤΥΞΗΣ, EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO20000 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SERVICENOW ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG572
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG573 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SERVICENOW ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG573
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG583 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG583.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG571 ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΑΓΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ) ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΥΛΗ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG571
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG564 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG564.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG566 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΙCE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG566
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG555 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ SOFTWARE SCRIBE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG555
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG569 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ADOBE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG569
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG524 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GMI ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG524
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG504 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG504
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG487 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MODEMS MULOGIC ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG487
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG477 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG477
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG446 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ STORAGE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG446
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG451 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SERVERS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG451.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG469 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ IDERA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG469
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG475 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CISCO WSA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG475
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG447 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG447
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG428 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ CNG ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG428
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG420 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ SERVER ROOM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG420
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG393 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SERVICENOW ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG393
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG372 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚOY ΟΙΚΟΥ STEFFEL ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG372
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG394 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ CNG ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG394
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG372 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚOY ΟΙΚΟΥ STEFFEL ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG372.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG369 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CISCO AMP (anti- malware) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG369.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG357 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΑΓΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ) ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΥΛΗ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG357
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG345 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΓΙΑ THN ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ BACKUP ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG345
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG344 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ON-SITE ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG344
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG306 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG306
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG359 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG359
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG297 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ (SPARK GAP) ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG297
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG3067 ΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG306
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG297 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ (SPARK GAP) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG297
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG275 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ SOFTWARE MANAGEENGINE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG275
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG274 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ SOLARWINDS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG274
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG236 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ (SPARK GAP) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG236
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG256 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TETRA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG256
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG229 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ GAZOMAT ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG229
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG251 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜOY ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG251
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG240 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG240
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG236 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ (SPARK GAP) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG236
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG221 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG221
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG169 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ CISCO ADAPTERS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG169
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG173 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG173
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG158 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG158
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG159 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG159
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG153 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG153
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG105 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG105
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG130 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜOY ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG130
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG106 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG106
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG105 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG105
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG091 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG091
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG505 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG505
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG027 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG027
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG041 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG041
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG058 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG058
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG038 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG038
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG045 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PILLAR ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG045
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG044 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΑΚΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤ. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG044
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG043 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG043
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG042 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG042
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG041 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG041
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG036 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG036
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG033 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG033
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG034 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG034
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SQUEEZE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021/SKG023
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG610 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG610
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG683 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG683
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG687 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Adobe Creative Cloud All Apps & Adobe Acrobat pro DC ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG687
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG654 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG654
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG610 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG610
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG626 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG626
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG610 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG610
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG579 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SYMANTEC DLP & SIEM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG579
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG598 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟ 4577/18 & ΥΠ. ΑΠΟΦ 1027/19 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG598
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG598 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟ 4577/18 & ΥΠ. ΑΠΟΦ 1027/19 ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG598
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG608 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ IDERA ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG608
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG551 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG551
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG505 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG505
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG551 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG551
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG505 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG505
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG469 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ SERVICE NOW ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG469
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG472 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG472
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG563 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRMΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG563
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG556 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CISCO WEBEX DESK PRO ΚΑΙ LOGITECH BCC950 CONFERENCECAM ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG556
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG506 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG506
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG503 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΕXΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG503
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG547 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VIDEO CONFERENCE ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG547
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG550 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ REMOTE DESKTOP ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG550
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG505 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG505
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG508 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ CNG ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG508
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG488 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VIDEO CONFERENCE ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG488
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG540 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΑΓΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ) ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΥΛΗ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG540
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG469 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ SERVICE NOW ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG469
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG508 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ CNG ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG508
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG465 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΑΓΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ) ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΥΛΗ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG465
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG483 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ VERITAS & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG483
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG487 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΝΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG487
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ SOFTWARE SCRIBE ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG510 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ SOFTWARE SCRIBE ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG510
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG512 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤIΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG512
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG489 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ CISCO JABBER ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG489
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG466 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AIRWATCH ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG466
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG488 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ VIDEO CONFERENCE ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG488
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG489 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ CISCO JABBER ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG489
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG490 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ICT ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG490
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG466 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AIRWATCH ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG466
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG469 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ SERVICE NOW ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG469
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG472 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG472
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG288 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG288
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG449 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG449
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG428 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ICT ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG428
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG465 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΑΓΙΑ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ) ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΥΛΗ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG465
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG468 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG468
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG429 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ Ή ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG429
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG347 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG347
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG402 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG402
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG442 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ My Data ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG442
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG452 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG452
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG410 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ STORAGE ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG410
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG442 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ My Data ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG442
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG428 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ICT ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG428
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG346 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS SERVER RΟOM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG346
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG205 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG205
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG433 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG433
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG409 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG409
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG412 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SCADA MODEMS ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG412
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG370 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG370
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG356 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG356
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG389 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ PSTN ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG389
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG383
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG370 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG370
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG367 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟY ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PE ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG367
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG324 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG324
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG322 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG322
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG278 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG278
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG277 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG277
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG324 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM με αρ. αναφοράς 2020/SKG324
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG323 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG323
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG167 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG167
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG320 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG320
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG321 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ADOBE ACROBAT PRO DC ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG321
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG289 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ SERVICE NOW & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG289
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG287 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG287
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG285 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ADOBE ACROBAT PRO DC ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG285
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG268 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CISCO AMP (anti- malware) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG268
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG167 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG167
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG276 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG276
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG267 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GMI ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG267
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG283 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG283
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG285 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ADOBE ACROBAT PRO DC ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG285
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG272 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG272
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG287 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG287
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG215 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ με αρ. αναφοράς 2020/SKG215
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG167 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG167
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG238 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG238
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG239 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG239
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG269 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SERVICENOW ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG269
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG229 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SERVICENOW με αρ. αναφοράς 2020/SKG229
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG212 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM με αρ. αναφοράς 2020/SKG212
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG215 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG215
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG249 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SQUEEZE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG249
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG248 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG248
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG183 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ON-SITE ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG183
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG229 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SERVICENOW ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG229
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG207 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG207
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG206 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG206
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SOFTWARE MANAGEENGINE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG213 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SOFTWARE MANAGEENGINE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG213
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG221 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG221
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG140 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG140
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG139 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΒΑΝΑΣ 1” Α/Θ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG139
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG140 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG140
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG139 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΒΑΝΑΣ 1” Α/Θ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG139
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG190 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ SYMANTEC ANTI-VIRUS & ENCRYPTION ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG190
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG212 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG212
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG133 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG133
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG148 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ _ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ_ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG148
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG138 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ PILLAR ΓΙΑ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ SCADA & ΣΥΓΚΡ. ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. 70 MC/H. ΕΠΙΧΩΜ.(100mbar) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG138
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG137 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΑΙΜΠΕΡΓΚΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG137
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG136 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG136
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG135 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG135
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG134 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG134
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG188 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG188
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG164 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ManageEngine ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG164
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG079 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ON-SITE ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG079
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG163 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG163
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG146 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG146
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG146 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG146
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG148 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ _ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ_ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG148
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG162 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VERITAS BACKUP ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG162
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG163 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG163
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG142 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG142
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG083 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG083
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG118 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG118
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG081 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (SMART METERS) ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG081
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG083 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑ ΘΕΣΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG083
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG096 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ VERITAS ACCESS APPLIANCE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG096
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG079 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ON-SITE ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG079
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG057 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG057
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG061 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ CNG ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΥΛΗΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΚΟΥΦΑΛΙΑ) ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG061
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG082 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG082
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG057 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG057
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG079 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ON-SITE ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG079
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG082 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG082
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG080 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG080
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG063 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ SOLARWINDS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG063
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG080 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG080
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG063 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ SOLARWINDS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG063
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG052 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG052
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG053 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ CNG ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG053
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG007 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ OFFICE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG007
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG046 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG046
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG468 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.) ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2019/SKG468
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG029 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ TURCK ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG029
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG028 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ KELLER ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG028
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG007 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ OFFICE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020/SKG007
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG473 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MAIL ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG473
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG500 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG500
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG507 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG507
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG538 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG538
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG510 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ PILLAR ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟ C.N.G. ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ SCADA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG510
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG494 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΒΑΝΩΝ 1” ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG494
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG492 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG492
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG491 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΒΑΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG491
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG490 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG490
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG538 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG538
ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ 2 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG475 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG475
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG518 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SMART METERS ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG518
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG513 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG513
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG512 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG512
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG497 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TETRA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG497
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG500 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG500
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG475 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG475
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG497 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TETRA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG497
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG474 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ BACKUP & GDPR ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG474
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG461 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ SECURITY ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG461
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG471 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG471
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG459 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ TOY SOFTWARE SCRIBE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG459
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG452 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΒΑΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG452
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG436 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG436
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG425 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ UPS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG425
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG437 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG437
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG395 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG395
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG411 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NOMEX ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG411
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG404 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG404
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ IDERA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG376
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG391 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ EN ISO 14001 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG391
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG408 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MICROSOFT ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG408
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG359 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MICROSOFT ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG359
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG395 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG395
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ IDERA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG376
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG287 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG287
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG394 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG394
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG337 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG363 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG363
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG360 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PLOTTER ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG360
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG359 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MICROSOFT ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG359
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG353 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ SENTRY ONE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG353
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG348 ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG348
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG358 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ STORAGE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG358
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG321 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ SENTRY ONE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG321
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG349 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG349
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG348 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG348
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG350 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG350
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG349 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG349
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG335 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG335
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG349 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG349
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG348 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG348
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG330 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SIEMENS SIMATIC BASIC PANEL 6AV6647-0AA11-3AX0 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG330
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG337 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG334 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG334
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG331 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AIRWATCH ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG331
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG331 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AIRWATCH ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG331
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG321 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ SENTRYONE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG321
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG287 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG287
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG288 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG288
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG305 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG305
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG302 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG302
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG298 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM19L2G65 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG298
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG298 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM19L2G65 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG298
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG286 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SERVICENOW ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG286
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG289 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVER ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG289
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG282 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG282
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG287 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG287
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG276 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG276
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG293 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM4L1G100 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG293
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG219 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG219
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG282 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG282
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG284 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ UPS SERVER ROOM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG284
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG278 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Cisco Routers 1101 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG278
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG276 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG276
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG277 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG277
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG273 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (NETAPP) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG273
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG236 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG236
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG255 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG255
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG249 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ GD10P ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG249
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG243 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SMART METERS ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2019/SKG243
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG246 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ SOFTWARE ΓΙΑ FILE SERVER ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG246
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG228 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG228
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG240 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG240
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG243 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SMART METERS ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG243
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG236 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG236
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG190 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ SOFTWARE ΓΙΑ FILE SERVER ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG190
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG192 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG192
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG217 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAZOMAT ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG217
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG226 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΒΑΝΩΝ 1'' Α/Θ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG226
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG205 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ CISCO ADANCED MALWARE PROTECTION KAI THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ SOLARWINDS ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG205
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG230 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Ή ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG230
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG120 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG120
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG180 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ PTZ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2019/SKG180
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG181 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG127 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG127
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG190 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ SOFTWARE ΓΙΑ FILE SERVER ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG190
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG180 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ PTZ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG180
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG187 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SYMANTEC & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG187
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG182 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (GRM) ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG182
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG191 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ UPS ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG191
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG188 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG188
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG146 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MICROSOFT SQL ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG146
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG127 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG127
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG182 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM 2019/SKG182
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG172 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FLUKE 2019/SKG172
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG036 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG116 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG116
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG165 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG165
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG036 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG101 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ/ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΩΝ (Change Requests) ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Bug Fixing) ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG101
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG146 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MICROSOFT SQL ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG146
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG116 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG116
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG137 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ TESTO 510 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG137
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG120 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG120
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG036 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG129 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG129
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG089 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2019/SKG089
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG051 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ VERITAS ACCESS APPLIANCE
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG089 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2019/SKG089
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG046 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2019/SKG046
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG075 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ICT ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG075
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG030 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ICT ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG030
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG557 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG557
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG040 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ TURCK ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG040
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG039 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΝΗΜΩΝ SERVER KINGSTON ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG039
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG030 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ICT ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG030
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG044 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ KELLER ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG044
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG557 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG557
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG015 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG015
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG035 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG035
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG034 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG034
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG032 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ SOLARWINDS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG032
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG035 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG035
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG531 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ, ΕΡΜΑΡΙΑ FIBERGLASS, ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΟΛΛΑΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG531
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG519 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 2018/SKG519
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG552 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ SOFTWARE SCRIBE 2018/SKG552
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG493 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ SOFTWARE SCRIBE 2018/SKG493
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG516 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT 2018/SKG516
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG500 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM 2018/SKG500
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG513 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ 2018/SKG513
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG521 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG521
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG500 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM 2018/SKG500
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG506 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT 2018/SKG506
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG502 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ICT MANAGEMENT SOFTWARE 2018/SKG502
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG493 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ SOFTWARE SCRIBE 2018/SKG493
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG459 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ WINDOWS SERVERS. 2018/SKG459
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG404 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018/SKG404
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG472 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM 2018/SKG472
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG472 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM 2018/SKG472
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG375 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ VERITAS 2018/SKG375
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG447 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ SOFTWARE ΓΙΑ AUDITING ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG447
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG474 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG474
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG441 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG441
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG457 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ Φ.Α. (CNG) ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΘΕΣΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG457.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG456 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ Φ.Α. (CNG) ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΘΕΣΣ ΣΤΗ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG456.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG405 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG405
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG368 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG368
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG429 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ Φ.Α. (CNG) ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΘΕΣΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG429.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG428 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ Φ.Α. (CNG) ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΘΕΣΣ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG428.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG323 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ Φ.Α. (CNG) ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΘΕΣΣ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με αρ. αναφοράς 2018/SKG323.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG380 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ Φ.Α. (CNG) ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΘΕΣΣ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ με αρ. αναφοράς 2018/SKG380.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG355 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INDUCTIVE SENSOR PEPPERL & FUCKS ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG355.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG323 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ Φ.Α. (CNG) ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΘΕΣΣ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG323.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG380 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ Φ.Α. (CNG) ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΘΕΣΣ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG380.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG360 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG360.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG379 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ GRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG379.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG360 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (GRM) ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG360.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG348 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG348.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG348 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG348.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG303 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑNEΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AIRWATCH ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG303
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG303 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑNEΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AIRWATCH ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG303.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG330 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (GRM4L2G160) ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG330.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG288 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS SERVER ROOM ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG288
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG277 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ORACLΕ ENTERPRISE EDITION KAI ADVANCED SECURITYΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG277.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG281 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ROUTERS ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG281.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG267 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG267.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ με αρ. αναφοράς 2018/SKG198
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG232 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ KELLER ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG232
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG231 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ TURCK ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG231
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG219 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ROTORK ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με αρ. αναφοράς 2018/SKG219
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG206 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με αρ. αναφοράς 2018/SKG206
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG261 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG261
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG260 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ THROUGHPUT ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ CISCO ISR4331 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ 100MBPS TRANSFER RATE ΑΝΑ INTERFACE ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG260
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG238 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG238
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG221 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με αρ. αναφοράς 2018/SKG221
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG251 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CISCO ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG251
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG236 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ CRM ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG236
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG244 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NOMEX ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG244
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG220 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG220
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG239 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG239
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG245 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG245
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG219 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ROTORK ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG219
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG206 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG206
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG234 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG234
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG229 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG229
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG226 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MAIL ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG226
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG176 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ με αρ. αναφοράς 2018/SKG176
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG190 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG190
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG098 ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με αρ. αναφοράς 2018/SKG098
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG097 ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με αρ. αναφοράς 2018/SKG097
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG221 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG221
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG209 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HARDWARE & SOFTWARE
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG179 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ MALWARE CISCO AMP
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG150 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PROJECT MANAGEMENT PLATFORM
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG147 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Software SolarWinds ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Virtualization Manager της Solarwinds
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG182 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CISCO FIREWALLS - SERVER ROOM ALERT - ΚΟΝΣΟΛΑ SERVER ROOM
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG166 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG105 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ McAfee
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG139 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TETRA
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG151 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG152 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG150 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PROJECT MANAGEMENT PLATFORM
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG131 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG131
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG098 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG097 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG057 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ERMATIC ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG057
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG056 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG112 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ NETAPP STORAGE FAS 2040
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG111 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG053 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΡΜΑΡΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG049 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2018/SKG049
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG054 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG054
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG055 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG055
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG056 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG056
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG053 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΡΜΑΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΣΠΕ001)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε (ΣΠΠ001)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΣΠΠΥ001)
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG085 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ CNG
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG085 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ CNG
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG060 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ- ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ με αρ. αναφοράς 2018/SKG060
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG080 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG036 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018/SKG036
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG032 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ AIRWATCH 2018/SKG032
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG041 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2018/SKG041
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG032 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ AIRWATCH 2018/SKG032
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ με αρ. αναφοράς 2018/SKG004
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG006 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ FIBERGLASS ΜΕ ΑΡ. ΑΝ. 2018/SKG006
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με αρ. αναφοράς 2018/SKG027
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018/SKG033 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2018/SKG033
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG580 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2017/SKG580
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG564 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG563 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG564 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG563 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG581 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017/SKG581
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG492 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017/SKG492
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG546 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ 2017/SKG546
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG535 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2017/SKG535
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG523 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ DELL BLADE SERVES ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2017/SKG523
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG522 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CISCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2017/SKG522
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG509 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2017/SKG509
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG440 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2017/SKG440
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG501 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ & RE – CABLING 2017/SKG501
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG493 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 2017/SKG493
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG462 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ 2017/SKG462
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG460 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SPARE PARTS STEFFEL για το σύστημα SCADA 2017/SKG460
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG459 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SPARE PARTS SIEMENS για το σύστημα SCADA 2017/SKG459
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG413 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BACK UP ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG413
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG437 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG437
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG420 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG420
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG395 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΜΟΥ GRM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG395
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG334 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG334
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG320 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με αρ. αναφοράς 2017/SKG320
NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG316 NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ με αρ. αναφοράς 2017/SKG316
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG 303
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG317 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG317
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG326 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SLA NETWORKING & TELECOM ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG326
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG322 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ McAfee ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG322
NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG293 NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE με αρ. αναφοράς 2017/SKG293
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG320 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG320
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG316 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 2017/SKG316
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG314 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG314
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG293 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE με αρ. αναφοράς 2017/SKG293
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG293 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG293
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG305 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG305
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG294 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ICT ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG294
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG242
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG227 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ & ROTARY ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG227
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017 SKG 180 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VMware vSphere 6 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG180
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 233 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ I.R.I. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG233
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 177 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2017/SKG177
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 176 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2017/SKG176
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με αρ. αναφοράς 2016/SKG175
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 174 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ με αρ. αναφοράς 2016/SKG174
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 232 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG232
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 223 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG223
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 150 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG150
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 180 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VMware vSphere 6 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG180
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 184 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG184
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2017 SKG 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VMware vCenter Server 6 με αρ. αναφοράς 2017/SKG168
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΣΠΠΥ001 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΣΠE001 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΣΠΠ001 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG093 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO με αρ. αναφοράς 2017/SKG093
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG051 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CONNECTORS FOR NEXUS WITH STORAGE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG051
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG029 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DELL BLADE SERVERS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG029
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG025 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2017/SKG025
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG276 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ [ΚΟΛΛΑΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ] ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG276 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG260 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ με αρ. αναφοράς 2016/SKG260 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG227 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ STAND ΣΤΗΝ 81η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με αρ. αναφοράς 2016/SKG227 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG261 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ με αρ. αναφοράς 2016/SKG261 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG203 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (PTZ), ME ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG203 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG166 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG166. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG218 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG218 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (PTZ), ME ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG203 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG110 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ VERITAS / SYMANTEC CRITICAL SERVICES ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG110 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG108 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG108 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG159 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016_SKG159 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ McAFEE ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016_SKG170 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG169 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ WMWARE ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016_SKG169 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG164 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΛΛΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016_SKG164 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG163 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016_SKG163 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DELL BLADE SERVERS ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG168 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG167 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RUGGED ADSL MODEMS ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG167 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG149 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG149 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG116 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG116 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με αρ. αναφοράς 2016/SKG158 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με αρ. αναφοράς 2016/SKG158 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG130 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG130 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG113 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ MCAFFE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG113 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG032 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΚAΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» (ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG032) ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016/SKG015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMWARE ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/SKG015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL236 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL236 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL154 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL154 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL192 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (ΡΤΖ), ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL192 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL192 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (ΡΤΖ), ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016/TSL192 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός 2016/TSL142 Πρόχειρος διαγωνισμός με αρ. αναφ. 2016/TSL142 για υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείων. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ανοικτός εθνικός διαγωνισμός 2016/TSL161 Ανοικτός εθνικός διαγωνισμός με αρ. αναφ. 2016/TSL161 για υπηρεσίες προγραμματισμένου ελέγχου διαρροών. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός 2016/TSL170 Πρόχειρος διαγωνισμός με αρ. αναφ. 2016/TSL170 για υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης οχημάτων. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός 2016/TSL157 Πρόχειρος διαγωνισμός με αρ. αναφ. 2016/TSL157 για την προμήθεια αδειών VMWARE ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός 2016/TSL158 Πρόχειρος διαγωνισμός με αρ. αναφ. 2016/TSL158 για την προμήθεια αδειών McAFEE ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός 2016/TSL156 Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού DELL Blade servers με αρ. αναφοράς 2016/TSL156 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός 2016/TSL155 Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού Rugged ADSL Modems με αρ. αναφοράς 2016/TSL155 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός 2016/TSL073 Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Φυσικού Μεταλλικού Νερού ή Νερού Πηγής και πλαστικών κυπέλλων με αρ. αναφοράς 2016/TSL073 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός 2016/TSL074 Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού με αρ. αναφοράς 2016/TSL074 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ανοικτός Εθνικός Διαγωνισμός 2016/TSL148 Περίληψη ανοικτού εθνικού διαγωνισμού για την προμήθεια προιόντων Cisco με αρ. αναφοράς 2016/TSL148 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός 2016/TSL146 Περίληψη πρόχρειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με αρ. αναφοράς 2016/TSL146 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Η/Υ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18-09-2015 και ώρα 13:00, σε κλειστό φάκελο ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Netapp με αρ. αναφ.2015/TSL294 Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6.11.2015 και ώρα 13:00 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016/SKG001 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CISCO με αρ. αναφοράς 2016/SKG001 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (2009/ΠΔΠ010) Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Παροχετευτικών Σελλών και Σφαιρικών Βανών Πολυαιθυλενίου. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμος (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος" ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (2009/ΠΔΠ012) Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια φρεατίων από χυτοσίδηρο ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (2009/ΠΔΥ001) Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Έρευνας Αγοράς ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (2009/ΠΔΥ002) Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Κατασκευή Εκθεσιακού Stand για την 74η Δ.Ε.Θ. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμος (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος":
- 1η Διευκρινιστική Επιστολή
- 1st Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος":
- 2η Διευκρινιστική Επιστολή
- 2nd Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος":
- 3η Διευκρινιστική Επιστολή
- 3rd Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμος (2009/ΝΥ003) Προκήρυξη Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού με αρ.αναφοράς 2009/ΝΥ003 για Υπηρεσία Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών Φυσικού Αερίου ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος":
- 4η Διευκρινιστική Επιστολή
- 4th Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος" :
- 5η Διευκρινιστική Επιστολή
- 5th Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (2009/EΥ001) "Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος":
- 6η Διευκρινιστική Επιστολή
- 6st Clarification Letter
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. 2014/TSL052 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SYMANTECA με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13/03/2014 και ώρα 13:00 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίληψη Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών δικτύου φυσικού αερίου με αρ.2014/TS013 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 07/02/2014 και ώρα 13:00 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΡ.2014/TSL013 νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/02/2014 και ώρα 13:00 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίληψη Πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού με αρ.2014/TSL047 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/03/2014 και ώρα 13:30 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. 2014/TSL067 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. 2014/TSL067 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού με αρ.2014/ΤSL188 για την προμήθεια λαμπτήρων LED με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 07/11/2014 και ώρα 13:00 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς που διενεργεί η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΕ , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο παρακάτω σημείο επαφής :

Σημείο Επαφής : ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ
Υπόψη: Διεύθυνσης Προμηθειών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: supply@edathess.gr