Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης

ΜΕΝΟΥ

Τηλεφωνική Υπηρεσία Αναγγελίας Βλαβών και Διαρροών
 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) διαθέτει σε 24ώρη βάση τηλεφωνική υπηρεσία προκειμένου να αναφέρεται οποιοδήποτε συμβάν παρατηρείται στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου.

Παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας καλώντας ένα μόνο τηλεφωνικό αριθμό. Εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο κύκλωμα (γραμμή) για το ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) των περιπτώσεων και ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις θα απαντώνται εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων το αργότερο. Θα καταγράφεται η ακριβής ώρα κάθε τηλεφωνικής κλήσης και κάθε κλήση προς την υπηρεσία θα μαγνητοφωνείται.

Για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις διαρροής αερίου, μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό:

(Χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας)

Καθώς και στους τηλεφωνικούς αριθμούς:

800 11 87878 (από σταθερό τηλέφωνο χωρίς χρέωση)

2310 520309 και 2310 520642 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο).

Η Εταιρεία βρίσκεται σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως για την εξυπηρέτηση με άμεση επέμβαση στο σημείο που πληροφορήθηκε ότι υπάρχει διαρροή.