Ασκήσεις Ετοιμότητας

ΜΕΝΟΥ
Παρουσίαση Ασκήσεων Ετοιμότητας 2022 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχές Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας
Παρουσίαση Ασκήσεων Ετοιμότητας 2021 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχές Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας
Παρουσίαση Ασκήσεων Ετοιμότητας 2020 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχές Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας
Παρουσίαση Ασκήσεων Ετοιμότητας 2019 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχές Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας
19/12/2018 4η Άσκηση Ετοιμότητας στις 19/12/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
18/12/2018 4η Άσκηση Ετοιμότητας στις 18/12/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
27/11/2018 3η Άσκηση Ετοιμότητας στις 27/11/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
21/11/2018 3η Άσκηση Ετοιμότητας στις 21/11/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
05/07/2018 2η Άσκηση Ετοιμότητας στις 05/07/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
27/06/2018 2η Άσκηση Ετοιμότητας στις 27/06/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
29/3/2018 1η Άσκηση Ετοιμότητας στις 29/3/2018 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
20/12/17 4η Άσκηση Ετοιμότητας στις 20/12/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
08/12/17 4η Άσκηση Ετοιμότητας στις 08/12/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
26/10/17 3η Άσκηση Ετοιμότητας στις 26/10/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
24/10/17 3η Άσκηση Ετοιμότητας στις 24/10/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
06/07/17 2η Άσκηση Ετοιμότητας στις 06/07/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλονίκης
03/07/17 2η Άσκηση Ετοιμότητας στις 03/07/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας
22/3/17 1η Άσκηση Ετοιμότητας στις 22/03/2017 ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Περιοχή Θεσσαλίας

DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.