Πρόγραμμα Συντήρησης Δικτύου Διανομής

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης & Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β' 3726/12.08.2021).

Πιέστε εδώ για προβολή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης & Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας για το έτος 2024.