Ιστορική Διαδρομή

ΜΕΝΟΥ

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία της από 01/01/2017 με δραστηριότητα α) προγραμματισμού, (β) μελέτης, (γ) σχεδιασμού, &  (δ) κατασκευής δικτύων φ.α. στους Δήμους και Κοινότητες της γεωγραφικής περιφέρειας του Νομού Θεσσαλονίκης & την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το δίκτυο της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.,  εξυπηρετεί 14 Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης & 18 Καλλικρατικούς Δήμους της περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι  έχουν ήδη ενεργοποιημένο δίκτυο φυσικού αερίου.

Μέσω ενός σύγχρονου δικτύου αγωγών που αναπτύσσεται  διαρκώς, και έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και το περιβάλλον, η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. διανέμει το φυσικό αέριο με ασφάλεια.