Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Εργαζόμενοι

ΜΕΝΟΥ

Οι εργαζόμενοι της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο, για την ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρία.  Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, υιοθετώντας, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008, που πιστοποιεί τη δόμηση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.  Εξασφαλίζει για τους εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους, πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.