Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.edathess.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Προμηθευτές και Εξωτερικοί Συνεργάτες

ΜΕΝΟΥ

Η ΕΔΑ επιδιώκει τη σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τον απαιτούμενο επαγγελματισμό και δεσμεύονται να τηρούν τις αρχές και τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΔΑ. Η ΕΔΑ προάγει τη θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων για τη σταδιακή βελτίωση της απόδοσης παράλληλα με την προστασία και προώθηση των αρχών και των διατάξεων του Κώδικα.

Οι προμηθευτές και εξωτερικοί συνεργάτες της ΕΔΑ είναι πολύτιμοι εταίροι στην επιτυχία της επιχείρησης της ΕΔΑ. Οι σχέσεις της ΕΔΑ μαζί τους πρέπει να χαρακτηρίζονται από εντιμότητα, ακεραιότητα, δεοντολογική συμπεριφορά και αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμεροληψία. Επιλέγονται με ανταγωνιστικά κριτήρια βάσει της συνολικής αξίας, που περιλαμβάνει την ποιότητα, εξυπηρέτηση, τεχνολογία και τιμή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζουν τη σχέση της ΕΔΑ μαζί τους γνωστοποιούνται εγκαίρως στη διαδικασία επιλογής και η συμφωνία για τους εν λόγω όρους και τις προϋποθέσεις, ή τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις, επιτυγχάνεται πριν την έναρξη της εργασίας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι πολιτικές της ΕΔΑ σχετικά με τους όρους πληρωμής, την εμπιστευτικότητα, τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας, την υγεία των εργαζομένων, την ασφάλεια και τις εργασιακές πρακτικές, και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.