Δημοσίευση Στοιχείων για τα Μερίδια Αγοράς

ΜΕΝΟΥ

Με την Απόφαση ΡΑΕ Ο-81211/2020, ορίζονται οι υποχρεώσεις των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου για την ανάρτηση στοιχείων των μεριδίων αγοράς.

Αναλυτικότερα, για κάθε μήνα δημοσιεύονται στοιχεία που αφορούν:

  • Ενεργοί Χρήστες Διανομής
  • Αριθμός ενεργοποιημένων Σημείων Παράδοσης που αυτοί εκπροσωπούν
  • Μηνιαίες κατανεμηθείσες Ποσότητες Φυσικού Αερίου που καταγράφονται (για τα δίκτυα διανομής ανά κατηγορία τιμολογίου διανομής)

Παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ανα μήνα για το έτος 2020:

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020

Φεβρουάριος 2020

Ιανουάριος 2020