Χρήσιμα Έγγραφα

ΜΕΝΟΥ
10/05/2017 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
29/05/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Υπεύθυνη Δήλωση για Υπόγειο Παροχετευτικό Αγωγό ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Υπεύθυνη Δήλωση για Διάτρηση Μπαλκονιού ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Υπεύθυνη Δήλωση Λογαριασμού Κοινής Ωφέλειας ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Υπεύθυνη Δήλωση για Τοποθέτηση Μετρητή στην Ταράτσα ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Υπεύθυνη Δήλωση / Άδεια Διέλευσης ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
01/01/2017 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ