Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.edathess.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Οικονομικά Στοιχεία

ΜΕΝΟΥ
31/12/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31.12.2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31/12/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2015 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2014 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2013 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31.12.2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2012 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2011 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31/12/2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.12.2010 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ