Καύση Φυσικού Αερίου

ΜΕΝΟΥ

Οι υδρογονάνθρακες χρησιμοποιούνται κυρίως σαν καύσιμα. Η καύση αυτών των ουσιών στον αέρα ονομάζεται οξείδωση η οποία περιλαμβάνει την αντίδραση του οξυγόνου που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα με το καύσιμο.

Τα βασικά προϊόντα είναι διοξείδιο του άνθρακα (CO2) νερό και θερμότητα. Η αντίδραση αυτή είναι εξώθερμη, δηλαδή, παράγει στο περιβάλλον θερμική ενέργεια. Η καύση του μεθανίου που είναι γνωστό και ως φυσικό αέριο είναι τέλεια.

Ο όρος τέλεια καύση σημαίνει ότι η αντίδραση λαμβάνει χώρα κάτω από συνθήκες περίσσειας αέρα όπου όλη η ποσότητα του άνθρακα μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα. Το αέριο καίγεται με μια καθαρή μπλε φλόγα.