Τα Τέλη Σύνδεσης έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Tέλη σύνδεσης 2024

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Tέλη σύνδεσης 2024


 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4391/Β’/07.07.2023 από την 1η Ιανουαρίου 2024: (1) Για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μικρότερη ή ίση του 25%, χορηγείται 100% έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης. (2) Για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 25% και μικρότερη ή ίση του 75%, χορηγείται έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης 70% το 2024. (3) Για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 75%, δεν χορηγείται έκπτωση.