Θέματα που αφορούν τα Συμβόλαια φυσικού αερίου

ΜΕΝΟΥ

Εάν είμαι ενοικιαστής και θέλω να κάνω αίτηση για παροχή φυσικού αερίου, θα πρέπει να έχω τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του ακινήτου;

Μπορώ να διακόψω την παροχή όποτε θέλω;

Μπορώ να εξουσιοδοτήσω κάποιο τρίτο πρόσωπο να κάνει την αίτηση για μένα και να παραδίδει / παραλαμβάνει / υπογράφει για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες;

Ποια είναι η διάρκεια της Σύμβασης;

Ποια είναι τα τέλη σύνδεσης;

Πότε γίνεται Διακοπή / Αποσύνδεση της Παροχής φυσικού αερίου;

Που πληρώνω τα τέλη σύνδεσης;

Σε περίπτωση που είμαι Διαχειριστής και θέλω να κάνω αίτηση για σύνδεση φυσικού αερίου για Κεντρική Θέρμανση, τι θα πρέπει να κάνω;

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο πελάτης όταν το έργο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για την εκτέλεση του και ο πελάτης επιθυμεί την επανέναρξη των εργασιών κατασκευής καθώς έχουν....

Σε ποιες περιπτώσεις απορρίπτεται ή αναβάλλεται η Αίτηση;

Τι είναι «τέλη σύνδεσης»;

Τι είναι η Σύμβαση που θα πρέπει να κάνω με την Εταιρεία προκειμένου να αποκτήσω παροχή φυσικού αερίου;

Υπάρχει περίπτωση να μην υπογραφεί ή να ακυρωθεί η σύμβαση; Τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση;