Εξυπηρέτηση πελατών

ΜΕΝΟΥ

Με ποιον τρόπο μπορώ να επικοινωνήσω με την Εταιρεία ;

Μου μυρίζει αέριο; Τι πρέπει να κάνω:

Ποια είναι η διαδικασία για να συνδεθείτε με το δίκτυο φυσικού αερίου;

Ποιό είναι το τηλέφωνο που πρέπει να καλέσω σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Πόσο γρήγορα γίνεται η σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου;

Πόσο γρήγορα θα έρθει ο ειδικός στο σπίτι μου από τη στιγμή που θα καλέσω στο Κέντρο Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης;

Πώς λειτουργεί η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης;

Πώς μπορώ να υποβάλλω ένα παράπονο στην Εταιρεία;

Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο πελάτης αν επιθυμεί αλλαγή του τεχνικού διαγράμματος πριν την ολοκλήρωση του έργου από πλευράς Εταιρείας ή μετά από την ολοκλήρωση αυτής.

Τι γίνεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση του μετρητή ή του ρυθμιστή ή γενικότερα επέμβαση στην παροχετευτική και μετρητική διάταξη;

Τι γίνεται σε περίπτωση που διαπιστώσω ή υποπτεύομαι ότι ο μετρητής μου δε μετράει σωστά;

Τι γίνεται σε περίπτωση που διαφωνώ με την ένδειξη του μετρητή;