Μελέτες Πολεοδομίας

ΜΕΝΟΥ

Ποια η διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις μελετών που αφορούν τις υπηρεσίες δόμησης;

Είναι υποχρεωτική η εκπόνηση μελέτης αερίου σε νεόκτιστη οικοδομή;

Ποια είναι τα κυριότερα σημεία ελέγχου της μελέτης που εκτελεί η Εταιρεία?

Πραγματοποιείται αυτοψία από την Εταιρεία για την εκτέλεση της εγκατάστασης; – Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν;