Κλιματισμός

ΜΕΝΟΥ

Ο κλιματισμός με φυσικό αέριο είναι μια ιδανική εφαρμογή χρήσης φυσικού αερίου αφού δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν ταυτόχρονα ή εναλλακτικά οι ανάγκες σε δροσισμό χώρων, παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανση χώρων με μια μόνο κεντρική μονάδα.

Το κλίμα της χώρας μας απαιτεί συνθήκες κλιματισμού τουλάχιστον έξι μήνες το χρόνο. Υιοθετώντας, λοιπόν, τη χρήση του φυσικού αερίου για κλιματισμό, θεωρείται από τις πιο καθαρές περιβαλλοντικά λύσεις, παρέχοντας ιδανικές συνθήκες διαβίωσης και περιορισμένα έξοδα διαχείρισης.

Ο κλιματισμός με φυσικό αέριο συνίσταται στην λειτουργία μίας συσκευής ψύξης η οποία χρησιμοποιεί την κατάλληλη τεχνολογία και το φυσικό αέριο ως καύσιμο προκειμένου να παράγει τα ζητούμενα ψυκτικά φορτία. Στην προκειμένη περίπτωση το φυσικό αέριο αντικαθιστά την ηλεκτρική ενέργεια ως αρχική πηγή ενέργειας για την λειτουργία της ψυκτικής συσκευής. 

Η τεχνολογία ψύξης με φυσικό αέριο προϋπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και με την συνεχιζόμενη ιδιαίτερα πτώση του κόστους του εξοπλισμού για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές έχει αρχίσει να γίνεται ευρέως αποδεκτή, ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση.