Κλιματισμός

ΜΕΝΟΥ

Η χρήση  του κλιματισμού στον Εμπορικό Τομέα προσδίδει οικονομικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά και χωροταξικά οφέλη. 
Αναλυτικά:

  • Διασφαλίζει χαμηλότερο λειτουργικό κόστος από αντίστοιχους ηλεκτρικούς  ψύκτες.
  • Μικρότερο κόστος συντήρησης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και διάθεσή τους σε άλλες επενδύσεις.
  • Δεν απαιτείται εγκατάσταση ηλεκτρικού Υποσταθμού.
  • Γρήγορη απόσβεση εξοπλισμού, υψηλές επιδοτήσεις.