Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

27/03/2020

Προληπτικά Μέτρα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, έλαβε ήδη προληπτικά μέτρα στοχεύοντας στον περιορισμό του νέου Κοροναϊού (Covid-19), την προστασία των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας και προέβη σε ανακοινώσεις ενημερώνοντας για τα κάτωθι:

 

 • Συγκροτήθηκε Ειδική Ομάδα Πρόληψης (Catenaccio) και δημιουργήθηκε γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης.
 • Τέθηκαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί προς το εξωτερικό και αποφεύγονται οι μετακινήσεις στο εσωτερικό.
 • Τηρούνται αυστηρά τα γενικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τέθηκαν σε περιορισμό οι μετακινήσεις προσωπικού εντός κτηρίων / μεταξύ ορόφων αλλά μεταξύ περιοχών ευθύνης της Εταιρείας.
 • Αποφεύγεται η συμμετοχή ή οργάνωση συναντήσεων.
 • Αποφασίστηκε ο περιορισμός των δραστηριοτήτων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ εφαρμόζοντας πολιτικές απομακρυσμένης εργασίας.

 

*Για τη λήψη των ανωτέρω μέτρων έχουν ενημερωθεί, οι Μέτοχοι, τα Μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό της Εταιρείας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι Χρήστες Διανομής, οι τοπικοί φορείς, οι συμβεβλημένοι συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό.

 

Λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Καταναλωτών:

 

Συστήνεται στους πολίτες να μην προσέρχονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης και να εξυπηρετούνται μέσω των παρακάτω εναλλακτικών επιλογών:

 

 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση cust@edathess.gr για υποβολή εγγράφων, ερωτημάτων ή/και αιτημάτων (σύνδεσης, τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.α.)

 

 • Ειδικά για Ευπαθείς ομάδες οι οποίες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στην ηλεκτρονική Διεύθυνση req@edathess.gr για υποβολή εγγράφων, ερωτημάτων ή/και αιτημάτων (σύνδεσης, τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.α.)

 

 • Στο www.edathess.gr  για παροχή πληροφοριών, υποβολή αιτημάτων σύνδεσης, καταχώρηση ενδείξεων μετρητών, ενημέρωση για την εξέλιξη εργασιών κατασκευής, ηλεκτρονική υποβολή μελετών

 

 • Τηλεφωνικά στο 11150 ή στο 2310584444 για υποβολή ερωτημάτων ή/και αιτημάτων (σύνδεσης, τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.α.)

 

Για περιπτώσεις Άμεσης Επέμβασης στο Δίκτυο Διανομής, οι πολίτες μπορούν να καλούν το 10302 που λειτουργεί σε αδιάλειπτη εικοσιτετράωρη βάση.

 

Εφαρμογή αυστηρών μέτρων πρόληψης στις εταιρικές εγκαταστάσεις

 

Έλεγχο ευθυγράμμισης πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας Μπακούρας στις εγκαταστάσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων προστασίας αναφορικά με τον περιορισμό του νέου Κοροναϊού (Covid-19). Ειδικότερα, επισκέφθηκε τα Γραφεία Εξυπηρέτησης και τα σημεία εισόδου υποδοχής εισερχομένων και πρωτοκόλλου.

Παρατήρησε ότι έχει μειωθεί η προσέλευση του κοινού ενώ οι πολίτες εκφράζουν την ικανοποίησή τους από την ποιότητα τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Ταυτόχρονα, με την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εργασίας και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, μειωμένος είναι και ο αριθμός των εργαζομένων που προσέρχονται καθημερινά στις εταιρικές εγκαταστάσεις.

Διαπίστωσε την αυστηρή τήρηση των οδηγιών προστασίας του ΕΟΔΥ αλλά και των ειδικών μέτρων που εφαρμόζει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ από το σύνολο των εργαζομένων, ενώ πραγματοποιούνται καθημερινές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους της Εταιρείας.

Όπως ενημέρωσε «Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σε αυξημένη ετοιμότητα εφαρμόζει την εξ’ αποστάσεως εργασία, προσαρμόζεται στις ανάγκες των περιστάσεων και επικαιροποιεί το πλάνο λειτουργίας της με στόχο την επιχειρησιακή της συνέχεια. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή του φυσικού αερίου ενώ μεριμνούμε για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των καταναλωτών μας. Παράλληλα, τηρούμε με συνέπεια και ενσωματώνουμε στο σύνολο της δραστηριότητάς μας όλα τα προληπτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων αλλά και των πολιτών».

Επίσης, οι σχετικές οδηγίες που προωθήθηκαν στους εργαζομένους είναι οι κάτωθι:

Μέτρα Πρόληψης για τον Περιορισμό της Εξάπλωσης του Κορονοίού - Εσωτερική Επικοινωνία προς Προσωπικό

Πλύσιμο χεριών

 

Ειδικό σχέδιο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών της για τη διανομή φυσικού αερίου με ασφάλεια για το προσωπικό της και τους καταναλωτές της

 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, λειτουργεί με γνώμονα την παροχή Υπηρεσιών, όπως προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα, της Άδειας Διανομής και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, με πρωτεύον στόχο την εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς, αξιόπιστης και αδιάλειπτης τεχνικής λειτουργίας των Δικτύων Διανομής. Λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών και με σεβασμό στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ και της Πολιτείας κατά της εξάπλωσης του κοροναϊού η Διοίκηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει καταρτίσει ειδικό σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών της. Περαιτέρω, η Εταιρεία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, περιόρισε, το ρυθμό των δραστηριοτήτων  της, ενημερώνοντας  την Αρχή και τους Χρήστες Διανομής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του περιορισμού των κύριων δραστηριοτήτων, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του ΚΔΔΔ, το πλάνο λειτουργίας της Εταιρείας αναφορικά με την Υπηρεσίες Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου και τις επικουρικές ως προς τη Βασική Δραστηριότητα, περιλαμβάνει  τα κάτωθι:

 

Υπηρεσίες Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου:

 

 • Παραλαβή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου.
 • Διοχέτευση των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου μέσω του Δικτύου Διανομής.
 • Παράδοση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα Σημεία Παράδοσης.
 • Τεχνική λειτουργία του Δικτύου Διανομής και παρακολούθηση μέσω των συστημάτων ελέγχου.
 • Μέτρηση της ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στα Σημεία Παράδοσης.

- Μόνο σε προσβάσιμα Σημεία Παράδοσης.

 • Παροχή πρόσβασης χρήσης του Δικτύου Διανομής στους Χρήστες Διανομής
 • Ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής

- Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη Θεσσαλονίκη και σε τέσσερις πόλεις στη Θεσσαλία λειτουργούν με περιορισμένη και ελεγχόμενη προσέλευση των Καταναλωτών, καθώς και με αυστηρή τήρηση των οδηγιών προστασίας του ΕΟΔΥ αλλά και των ειδικών μέτρων που εφαρμόζει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Παράλληλα, λειτουργούν και έχουν ανακοινωθεί εναλλακτικές επιλογές για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών (ιστοσελίδα, τηλεφωνικό κέντρο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

 • Θεώρηση μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων σε νέες και υφιστάμενες οικοδομές.

- Ο έλεγχος των εσωτερικών εγκαταστάσεων θα πραγματοποιείται μόνο σε προσβάσιμες εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται πρόσβαση εντός της ιδιοκτησίας, θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση και ενημέρωση των καταναλωτών. 

 • Σύνδεση νέων Τελικών Πελατών με το Δίκτυο Διανομής.

- Δεν θα πραγματοποιούνται οι τεχνικές αυτοψίες για την χωροθέτηση των Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, επειδή απαιτείται πρόσβαση εντός της ιδιοκτησίας των Καταναλωτών.

 • Διαδικασία αλλαγής Χρήστη Διανομής σε Σημείο Παράδοσης.

- Μόνο σε προσβάσιμα Σημεία Παράδοσης για την λήψη της ένδειξης.

 • Λειτουργία της τηλεφωνικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης σε 24ωρη βάση.
 • Ασφάλεια του Δικτύου Διανομής, διαχείριση και άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διαχείριση κρίσεων.
 • Τροφοδότηση νέων Σημείων Παράδοσης.

- Η τροφοδότηση θα πραγματοποιείται μόνο σε προσβάσιμες εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται πρόσβαση εντός της ιδιοκτησίας, θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση και ενημέρωση των καταναλωτών.

 

Επικουρικές Υπηρεσίες:

 

 • Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής μέσω εργασιών κατασκευής σε αποκλειστικά εξωτερικούς ή/και κοινόχρηστους χώρους, για τις οποίες δεν απαιτείται πρόσβαση εντός της ιδιοκτησίας των καταναλωτών.
 • Οι εργασίες διακοπής, αποξήλωσης, απενεργοποίησης, αποσύνδεσης τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής αναστέλλονται, ενώ τα αιτήματα των Τελικών Πελατών πραγματοποιούνται, εφόσον οι εργασίες αφορούν αποκλειστικά σε εξωτερικούς ή/και κοινόχρηστους χώρους και δεν απαιτείται πρόσβαση εντός της ιδιοκτησίας των καταναλωτών.
 • Επανενεργοποίηση, επανασύνδεση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή/αποσύνδεση, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

- Θα εκτελούνται μόνο σε προσβάσιμες εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται πρόσβαση εντός της ιδιοκτησίας, θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση και ενημέρωση των καταναλωτών.

 • Καταγραφή μετρήσεων κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής, θα πραγματοποιείται μόνο σε προσβάσιμα Σημεία Παράδοσης για την λήψη της ένδειξης.

 

Τα ανωτέρω τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 23/03, λαμβάνονται καθημερινά υπόψη οι εξελίξεις και οι σχετικές ανακοινώσεις της πολιτείας και επανεκτιμώνται από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις των Τελικών Πελατών με Ειδικές Ανάγκες, Ευάλωτων ομάδων και Καταναλωτών εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ενώ η υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης λειτουργεί σε αδιάλειπτη 24ωρη βάση για τη διαχείριση των συμβάντων που παρατηρούνται στο Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους εργαζόμενους και τους καταναλωτές της, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εγγυάται την επιχειρησιακή της συνέχεια και στέκεται αρωγός στις προσπάθειες της Πολιτείας για τον περιορισμό της νόσου, για το καλό όλων των πολιτών.

Εκδόθηκαν οι Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας των εργαζομένων της ΕΔΑΘΕΣ  μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας η οποία ισχύει από 23/3/2020.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας και με γνώμονα την αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή του Φυσικού Αερίου, πραγματοποιείται εβδομαδιαίος προγραμματισμός κατανομής ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος αναθεωρείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Για την τρέχουσα εβδομάδα (23-29/3/2020), ο προγραμματισμός προσωπικού της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτυπώνεται σε ποσοστιαία βάση με το 41,66% να καλύπτεται από τους ανθρώπους που εργάζονται είτε το γραφείο είτε στο πεδίο και το 58,34 % είτε να εργάζεται απομακρυσμένα είτε να βρίσκεται σε άδεια.