Ανακοινώσεις Συστήματος Προεπιλογής και Αξιολόγησης - Συμπίεσης και Μέταφορας CNG