Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

20/06/2019

«Γιατί πετύχαμε να ηγούμαστε των εξελίξεων του ενεργειακού κλάδου» αναλύει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε συνέντευξη τύπου

Συνέντευξη τύπου παρέθεσε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε εκπροσώπους των ΜΜΕ την Πέμπτη 20.06.2019 στο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, το Στρατηγικό Σχεδιασμό και τις νέες Επενδύσεις. Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, κα Κατερίνα Στάχταρη και ο Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου και Νέων Συνδέσεων, κ. Μιχάλης Στεργιόπουλος.

 

Στόχος της συνέντευξης ήταν η παροχή μιας σύντομης αλλά ενδελεχούς ενημέρωσης για την πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως ανεξάρτητου διαχειριστή, για τις κύριες υποχρεώσεις της που απορρέουν τόσο από το ρυθμιστικό, όσο και από το νομικό πλαίσιο που διέπουν τις δραστηριότητές της.

 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, παρουσίασε τα κύρια επιχειρησιακά, λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα της τελευταίας διετίας. Ειδικότερα ανέφερε ότι σήμερα, οι νέες συμβάσεις σύνδεσης συνολικά ξεπερνούν τις 346χιλ., τα χιλιόμετρα δικτύου ανέρχονται σε 2.366 ενώ έχουν πραγματοποιηθεί προοδευτικά επενδύσεις ύψους 556,7 εκ. €. σε υποδομές δικτύου, νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό.

 

Παράλληλα με την παρουσίαση, έγινε μια αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου διανομής, πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση για την επέκταση στις νέες περιοχές σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας και με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια και την αδιάλειπτη τροφοδοσία του δικτύου. Ταυτόχρονα, δόθηκε έμφαση στη συνέπεια που διακρίνει την ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναδείχθηκαν τα ποιοτικά στοιχεία και οι αξίες που καθοδηγούν τόσο τη διοίκηση όσο και τους εργαζομένους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και αποτελούν βασικό συστατικό της επιτυχημένης πορείας της.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι παρευρισκόμενοι για το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου διανομής, και αναγνώρισαν την πρότυπη επιχειρησιακή λειτουργία της Εταιρείας, την καινοτόμο δράση και την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, παράγοντες που την κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις στην αγορά της ενέργειας της χώρας.