Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

27/07/2020

Λεωνίδας Μπακούρας: Συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα ύψους 145 εκατ. ευρώ

Συνέντευξη στο Χάρη Φλουδόπουλο (Capital.gr)

Με εύρωστα αποτελέσματα και στοχευμένες επενδύσεις βρισκόμαστε μπροστά στις ενεργειακές εξελίξεις, δηλώνει μιλώντας στο Capital.gr, ο Γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας. Ο ίδιος χαρακτηρίζει ψήφο εμπιστοσύνης για το οικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας ενώ σημειώνει ότι ο ενεργειακός κλάδος επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στις προκλήσεις του κορονοϊού. Ποιοι είναι οι στόχοι του επενδυτικού προγράμματος.

1. Ποια είναι η πορεία της Εταιρείας, για το πρώτο εξάμηνο του 2020;

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, παρουσιάζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον ακέραιο σχεδιασμό για τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας και αποτελούν εχέγγυο για την υλοποίηση όλων των έργων του προγράμματος επενδύσεων της εντός χρονοδιαγράμματος. Στο σημείο αυτό αξίζει τα τονίσω ότι αξιοποιήσαμε θετικά τα μέτρα μειωμένης κυκλοφορίας για την ολοκλήρωση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και  ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε κατάλληλους μηχανισμούς, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, οι οποίοι επέτρεψαν την συνεχή και ασφαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Επιπλέον και τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου καταδεικνύουν την ευρωστία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, καθώς ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 39,15 εκατ. € σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 7,7%, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 30,54 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ακόμη καλύτερα εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, μετά τους φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 8,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Γίνεται αντιληπτό ότι, τηρούμε με συνέπεια τον προγραμματισμό μας και παραμένουμε πιστοί στην υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων, με αποτέλεσμα τη χάραξη μιας σταθερά ανοδικής τροχιάς.

2. Το project για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ επηρεάζει με κάποιο τρόπο τη δραστηριότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ; Πείτε μας τη γνώμη σας.

Κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών για τη ΔΕΠΑ Υποδομών αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς το οικονομικό περιβάλλον της χώρα μας, που πλέον ελκύει επιχειρηματικά σχήματα για την επένδυση κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, υποδεικνύει τις προοπτικές ανάπτυξης στον κλάδο της ενέργειας και ειδικότερα της διανομής, ενώ δύναται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας.

Θεωρώ ότι οι εξελίξεις δεν μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στη λειτουργία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, καθώς η Εταιρεία από την ίδρυση της  υλοποιεί τις επενδύσεις με τεχνικο-οικονομικά κριτήρια, εστιάζοντας στην αποδοτικότητα του δικτύου αλλά και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της. Παράλληλα, ακολουθεί τις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού της, μέσω συστήματος αξιολόγησης και προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης.

Η πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ άλλωστε, χαρακτηρίζεται από τη μακροχρόνια δέσμευση για την υλοποίηση επενδύσεων που αποδίδουν μακροπρόθεσμα, την υψηλή τεχνογνωσία, τη σταθερή και αποτελεσματική διοίκηση.

Ειδικότερα, σχετικά με το Project της ιδιωτικοποίησης, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ καθ’ όλη τη Διάρκεια του Έργου όπως και σε κάθε άλλη επιχειρησιακή δραστηριότητα της, φροντίζει να συνεργάζεται αποδοτικά με τους Μετόχους, τους αρμόδιους Συμβούλους και τους εμπλεκόμενους φορείς, να ανταποκρίνεται με συνέπεια  στις υποχρεώσεις που απορρέουν  από το εν εξελίξει έργο και να διευκολύνει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ολοκλήρωση του.

3. Πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος και το υδρογόνο; Ποιος είναι ο ρόλος του φυσικού αερίου στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βαδίζοντας στο μονοπάτι της κλιματικής ουδετερότητας έθεσε την στρατηγική της για τον ενεργειακό μετασχηματισμό -με ορίζοντα το 2050- για την επίτευξη του στόχου για έναν καθαρότερο πλανήτη και μια ισχυρή κυκλική οικονομία. Ένας από τους κύριους πυλώνες της στρατηγικής αυτής είναι και η προώθηση των καθαρών καυσίμων όπως τα ανανεώσιμα αέρια (πράσινο υδρογόνο, βιοκαύσιμα και βιομεθάνιο). Σε γεωπολιτικό επίπεδο, το υδρογόνο δύναται να μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση και να συμβάλει στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να προάγει τέτοιου είδους ενεργειακές κατευθύνσεις όπως το πράσινο Υδρογόνο, καθώς μπορεί μέσω των αναπτυσσόμενων ΑΠΕ να το παράγει, αξιοποιώντας την περίσσεια ενέργειας που προκύπτει από αυτές -μέσω της ηλεκτρόλυσης- αλλά και να το εγχέει, με τις κατάλληλες υπό ανάπτυξη τεχνολογίες, εντός των Δικτύων φυσικού Αερίου. Το γεγονός αυτό, εκτός από την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την κατανάλωση του τελικού μείγματος ΦΑ – Υδρογόνου, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός συστήματος αποθήκευσης, αντισταθμίζοντας έτσι ενδεχόμενες εποχιακές διακυμάνσεις στη ζήτηση ενέργειας, είτε μεσοπρόθεσμα, είτε, σε συνδυασμό με μπαταρίες αποθήκευσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικτύων Φυσικού Αερίου και των ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο, ανανεώσιμο υδρογόνο) θα πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο οδεύοντας στο μονοπάτι προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 πετυχαίνοντας τους κλιματικούς στόχους το 2030.

Πρέπει να τονιστεί βεβαίως, ότι για την επιτυχή εφαρμογή των ανωτέρω, είναι κρίσιμο  τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας, να διαμορφωθεί έγκαιρα το θεσμικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων για το βαθμό έγχυσης στα δίκτυα διανομής και σχετικούς μηχανισμούς της αγοράς και να διευκολυνθούν  οι  σχετικές επενδύσεις με κύριο στόχο την  οικονομική αποτελεσματικότητα, προς όφελος των Καταναλωτών.

Είναι βέβαιο, ότι το φυσικό αέριο αποτελεί το κυρίαρχο καύσιμο-γέφυρα στην ενεργειακή μετάβαση, στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης και της διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Αναμένεται περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης στα επόμενα χρόνια, με διείσδυση σε περισσότερες περιοχές, με την προώθηση της αεριοκίνησης, με την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, με τη χρήση τεχνολογιών LNG και CNG, και με την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής φυσικού αερίου.

Ως Διανομείς, σκοπεύουμε να κάνουμε τα Δίκτυα ΦΑ έξυπνα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την μελλοντική ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων ώστε να επιτευχθεί η ανθεκτικότητα στο ενεργειακό μας σύστημα.

4. Πρόσφατα εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ το επενδυτικό σας πρόγραμμα 5ετούς ορίζοντα. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια σύμφωνα με αυτό;

Πρόκειται για ένα μακρόπνοο Πρόγραμμα Ανάπτυξης με στοχευμένες επενδύσεις ύψους άνω των 145 εκατ. €, το οποίο εκπονήθηκε με αυστηρά οικονομικά, εμπορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που εξασφαλίζουν την ισχυρή ανάπτυξη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και στην επόμενη 5ετία.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020 – 2024 προβλέπει την επέκταση του δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης κατά 510 χλμ. και την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας της στο 74%, από 61% που είναι σήμερα. Στο τέλος του επενδυτικού προγράμματος οι ενεργές συνδέσεις αναμένεται να αγγίξουν τον αριθμό των 450 χιλιάδων, ενώ οι διανεμόμενοι όγκοι φυσικού αερίου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 523 εκατ. κυβικά το 2024.

Παράλληλα, στο Πρόγραμμα της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις για την ολοκλήρωση του ψηφιακού της μετασχηματισμού όπως ο πλήρης εκσυγχρονισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων της Εταιρείας σε επίπεδο Λογισμικού και Υποδομών και η εγκατάσταση ευφυών Συστημάτων Μέτρησης στους τελικούς καταναλωτές, εστιάζοντας στην ασφάλεια, την αποδοτικότητα του δικτύου διανομής και την προστασία του περιβάλλοντος.

5. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας από την κατάσταση ύφεσης της ελληνικής οικονομίας;

Η Ελλάδα φρόντισε να ανταποκριθεί αποφασιστικά και να οργανώσει έγκαιρα την άμυνά της απέναντι στην κρίση που επέφερε η πανδημία, οι συνέπειες της οποίας είναι ακόμα πιο έντονες, αν λάβουμε υπόψη την οικονομική κρίση που αντιμετώπιζε η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Θα έλεγα βέβαια, ότι ο ενεργειακός κλάδος της χώρας επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και απορρόφησε γρήγορα τις αρνητικές επιπτώσεις.

Καθώς οδεύουμε εντός του πανδημικού  κόσμου, είναι επιτακτικό το σχέδιο για την καλύτερη οικοδόμηση, με το περιβάλλον στο επίκεντρο της στρατηγικής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, (πχ. Ιδιωτικοποιήσεις, μεγάλα έργα υποδομών, κτλ.) έχουν ξεπεράσει το στάδιο επιβράδυνσης και πλέον παρατηρούμε ότι δρομολογούνται ομαλά.

Έναν από τους βασικούς άξονες, αποτελεί η πράσινη μετάβαση και η νέα ενεργειακή στρατηγική, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης. Ο μετασχηματισμός που απαιτείται για την παροχή καθαρών μηδενικών εκπομπών, θα προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για όσους έχουν λύσεις.

Παράλληλα, οι επενδύσεις που θα προκύψουν και στην Χώρα μας, ως φυσική απόρροια της γενικότερης στρατηγικής της ΕΕ για την ενεργειακή ολοκλήρωση και το περιβάλλον, θα συντελέσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά μας, ως ΕΔΑ ΘΕΣΣ συμμετέχοντας ενεργά σε Ευρωπαϊκούς συνδέσμους και φορείς στοχεύουμε (υιοθετώντας στόχους και στρατηγικές)συμβάλλουμε   προς την πορεία της πράσινης βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Αξίζει να τονίσω ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ παρά τη συγκυρία, συνέχισε αδιάλειπτα τη λειτουργία της σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, προστατεύοντας παράλληλα το προσωπικό, τους συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό.  Εφαρμόσαμε ειδικό σχέδιο επιχειρησιακής δραστηριότητας και μείναμε πιστοί στον προγραμματισμό μας, καταφέρνοντας να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις.

6. Που οφείλεται η θετική πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ παρά τις αντικειμενικές προκλήσεις στην εγχώρια αγορά;

Τα αποτελέσματα  έως σήμερα είναι η απόδειξη των ισχυρών μας επιδόσεων που οφείλονται σε ένα σύνολο παραγόντων που συνιστούν την επιτυχημένη μας πορεία. Αρχικά, η αποτελεσματική διοίκηση σε συνδυασμό με τη σταθερή προσήλωση στους στόχους μας συντελούν καταλυτικά στην υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξής  στο ακέραιο.

Ταυτόχρονα υλοποιούμε μεγάλες επενδύσεις για την κατασκευή υποδομών αλλά και σε ανθρώπινους πόρους. Δίνουμε έμφαση στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και συμβάλλουμε καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγοράς. Διασφαλίζουμε πάντα τα συμφέροντα των μετόχων μας και δημιουργούμε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους μας.

Η θέση μας πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και μέσω της συμμετοχής μας στον ισχυρό πανευρωπαϊκό οργανισμό GD4S, δίνεται η δυνατότητα να μετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών που αφορούν την αγορά της ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.