Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

30/12/2020

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Πειθαρχία και αφοσίωση στους στόχους – τα εχέγγυα για το 2021 / Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή, κ. Λεωνίδα Μπακούρα στο energypress.gr

Το 2020 ήταν μια χρονιά μεγάλων προκλήσεων που καταφέραμε επιτυχώς να ξεπεράσουμε λόγω της άρτιας οργάνωσης, του αυστηρού προγραμματισμού και της συνέπειας στις δεσμεύσεις μας, παράγοντες που αποτελούν τα θεμέλια της δυναμικής μας πορείας. Πετύχαμε εύρωστα αποτελέσματα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, χάρη στην αφοσίωση στους στρατηγικούς μας στόχους, στην ετοιμότητα που επιδεικνύουμε, στην εμπειρία των στελεχών μας, στην τεχνογνωσία και στις σύγχρονες υποδομές. Το έτος αναμένεται να κλείσει με πάνω από 22.000 νέες συνδέσεις, ενώ οι διανεμόμενοι όγκοι θα ξεπεράσουν τα 440 εκατ. κυβικά φυσικού αερίου αυξημένοι κατά 8% από την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν υλοποιηθεί € 36 εκατ. επενδύσεις για τη ανάπτυξη του δικτύου και τη σύνδεση των νεών καταναλωτών.

Η νέα χρονιά αναμένεται να φέρει σημαντικές εξελίξεις τόσο για τον κλάδο της ενέργειας όσο και για την εθνική οικονομία. Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα βρίσκονται στο επίκεντρο, με το φυσικό αέριο να αποτελεί αδιαμφισβήτητα το μέσο προς την σταδιακή απανθρακοποίηση της οικονομίας και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Οι στόχοι για την εθνική ενεργειακή μετάβαση παράλληλα με τα προγράμματα επιδοτήσεων που έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται, ευνοούν σημαντικά τις προοπτικές της αγοράς φυσικού αερίου. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συγκλίνοντας σε αυτούς τους στόχους, συμβάλλει στην δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς με χαμηλό κόστος ενέργειας.

 

Ήδη, από 1η Δεκεμβρίου το μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που έχει εγκριθεί από την Αρχή, είναι μειωμένο περαιτέρω κατά 14% στη Θεσσαλονίκη και κατά 20% στη Θεσσαλία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που συμβάλλει άμεσα στη μείωση του κόστους ενέργειας, ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και προκαλεί το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις. Η αυξανόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου ωθεί την ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω της υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων.

 

Παράλληλα, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενεργειακό μετασχηματισμό προς την κλιματική ουδετερότητα προωθεί τη χρήση του φυσικού αερίου και τη μετάβαση στη χρήση ανανεώσιμων αερίων όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο.  Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος των δικτύων διανομής είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διασύνδεση των εμπλεκόμενων τομέων για την επίτευξη των στόχων. Οι τεχνικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής στη νέα αγορά του φυσικού αερίου είναι σημαντικές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευελιξία και την αποδοτικότητα των δικτύων μέσω της ψηφιοποίησης τους.

Ως μέλος του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Βιωσιμότητας (GD4S), προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε στην οικοδόμηση ενός πιο πράσινου, αποκεντρωμένου και ψηφιοποιημένου ενεργειακού δικτύου για το μέλλον.

 

Για την κάλυψη του συνόλου των περιοχών της Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει εκπονηθεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, το οποίο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με αυστηρούς στρατηγικούς άξονες και λαμβάνοντας υπόψη τεχνο – οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Συνεχίζουμε σταθερά την υλοποίηση αποδοτικών επενδύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας, ξεπερνώντας τις ενεργειακές προκλήσεις με σχέδιο και αποτελεσματικότητα.

 

Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Εταιρείας, προβλέπει επενδύσεις ύψους 158,2 εκ. € για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής, την ενίσχυση των υποδομών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εγκατάσταση 136 χιλ. ευφυών μετρητών και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης. Στο τέλος του επενδυτικού προγράμματος τα σημεία παράδοσης (μετρητές) θα ανέλθουν συνολικά σε 471.000, το ποσοστό διείσδυσης θα αγγίζει το 77% του πληθυσμού και οι διανεμόμενοι όγκοι φυσικού αερίου προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 580 εκ. κυβικά το 2025.

 

Ακόμη, βασικά σημεία του Προγράμματός μας είναι η πολιτική μερισμάτων για δίκαιη και σταθερή απόδοση προς τους μετόχους, η διάδοση της υψηλής τεχνογνωσίας που διαθέτει η Εταιρεία με την παροχή προαιρετικών υπηρεσιών προς άλλους διαχειριστές και το Πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών μεθανίου. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και συνεργασιών με Ευρωπαίους Διαχειριστές, στο πλαίσιο της προληπτικής αντιμετώπισης διαρροών στο Δίκτυο Διανομής, στοχεύοντας στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας του δικτύου διανομής, στον περιορισμό του κόστους συντήρησης και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώσαμε στο πρώτο κύμα της πανδημίας, λειτούργησαν ως επιταχυντές και μας έδωσαν την ευκαιρία να θωρακίσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τους μηχανισμούς απόκρισης της Εταιρείας για την αδιάλειπτη λειτουργία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και την ευόδωση του επενδυτικού σχεδιασμού. Παράλληλα, το ψηφιακό άλμα της Εταιρείας με τη χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών και την αξιοποίηση πολλών δυνατοτήτων συνέβαλε στην άμεση προσαρμογή των λειτουργιών στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών.

 

Ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων είναι οι άνθρωποί μας. Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές διοίκησης που επικεντρώνονται στους εργαζομένους και αναλαμβάνουμε δυναμικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός υγειούς περιβάλλοντος. Επομένως, το μέλλον της Εταιρείας διαγράφεται ευοίωνο με προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης στο ενεργειακό γίγνεσθαι. Βασίζουμε τη στρατηγική μας στη φιλοσοφία που συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο «υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους, βελτιστοποίηση υπηρεσιών προς τους χρήστες διανομής και τελικούς καταναλωτές και επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο», μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους.