Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

04/05/2020

Συνεργασία ΕΔΑ ΘΕΣΣ – ΔΕΔΑ για τη βέλτιστη διαχείριση των δικτύων διανομής

Την έναρξη μιας σταθερής συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και της ΔΕΔΑ  σηματοδοτεί η Υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φ.Α.  μεταξύ των δύο εταιρειών για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που εμπίπτουν στους τομείς της ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης  Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στα δίκτυα που διαχειρίζεται η ΔΕΔΑ.

Η Σύμβαση Service Level Agreement (S.L.A), που υπέγραψαν οι διοικήσεις των δύο εταιρειών, έχει ως στόχο την υιοθέτηση κοινών  καλών πρακτικών που απορρέουν από την πολυετή εμπειρία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και αξιοπιστίας των υποδομών φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια. Η Σύμβαση εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 676/2020 απόφαση της ΡΑΕ και προβλέπει την παροχή υπηρεσιών από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς τη ΔΕΔΑ σε δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα οι υπηρεσίες αφορούν στα κάτωθι:

 

 1. Τη Λειτουργία Δικτύου
 2. Την Τακτική Συντήρηση Δικτύου Διανομής
 3. Το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης
 4. Την Άμεση Επέμβαση & Έκτακτη Συντήρηση Δικτύου
 5. Την Επίβλεψη έργων κατασκευής
 6. Τον Σχεδιασμό & Διαστασιολόγηση Δικτύων Διανομής
 7. Το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών & Νέων Συνδέσεων
 8. Τις Νέες Συνδέσεις
 9. Τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου
 10. Τις Υπηρεσίες Αποθήκευσης
 11. Τη Σύνταξη εταιρικών διαδικασιών, οδηγιών, εγχειριδίων και πολιτικών για τη διαχείριση του δικτύου διανομής.

 

Ταυτόχρονα, η ΔΕΔΑ θα επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση πόρων, καθώς η Σύμβαση αυτή είναι η πλέον συμφέρουσα για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων της. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε δύο φάσεις. Κατά το διάστημα της πρώτης φάσης θα πραγματοποιηθεί επιθεώρηση και ακριβής καταγραφή των παγίων της ΔΕΔΑ ενώ στη δεύτερη θα παρέχονται πλήρως οι προβλεπόμενες υπηρεσίες.

 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας, σημείωσε ότι «Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διευρύνει τις συνεργασίες της στοχεύοντας στην αξιοποίηση και μετάδοση γνώσης για τη δημιουργία προστιθέμενη αξίας, με επίκεντρο πάντοτε την ασφαλή διανομή του φυσικού αερίου». Συμπλήρωσε επίσης ότι, «η ΕΔΑ ΘΕΣΣ πιστεύει στις συνεργασίες των Εταιρειών Διανομής όταν αυτές αποβαίνουν προς όφελος της κοινωνίας, της ίδιας της Εταιρείας - των μετόχων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας δήλωσε σχετικά: «Προτεραιότητά μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους καταναλωτές μας, η αδιάλειπτη και ασφαλής παροχή φυσικού αερίου, μέσα από την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών και ελέγχων. Η συμφωνία της ΔΕΔΑ με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να διερευνήσουμε νέες προοπτικές συνεργασίας στο μέλλον, βασιζόμενοι στο κοινό μας όραμα να φθάσει το φυσικό αέριο σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες με ασφάλεια και αξιοπιστία».