Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

20/12/2022

ΔΕΠΑ Υποδομών (Όμιλος Italgas): ολοκληρώθηκε η εξαγορά του υπόλοιπου 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - Η ΔΕΠΑ Υποδομών, εταιρεία του Ομίλου Italgas που δραστηριοποιείται στη διανομή φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε σήμερα την εξαγορά του υπόλοιπου 49% της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) που κατείχε η Eni Plenitude.

Εκ μέρους της ΔΕΠΑ Υποδομών, τη σύμβαση υπέγραψε η κα Barbara Morgante, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας. Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδομών, η οποία έλαβε χώρα με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και ολοκληρώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Το τίμημα που καταβλήθηκε για το 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ισούται με 165 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια) για την εκτέλεση των υφιστάμενων συμφωνιών μεταξύ της ΔΕΠΑ Υποδομών και του πωλητή.

Με την ολοκλήρωση της σημερινής συναλλαγής, η ΔΕΠΑ Υποδομών κατέχει το 100% των εταιρειών διανομής φυσικού αερίου  ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΕΔΑ Αττικής και ΔΕΔΑ, που διαχειρίζονται συνολικά περίπου 7.500 χιλιόμετρα δικτύου και 610.000 ενεργά σημεία παράδοσης στην Ελλάδα.