Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

27/08/2020

Ανανέωση συνεργασίας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ καταρτίζει ετήσιο προγραμματισμό ασκήσεων επιχειρησιακής ετοιμότητας, οι οποίες στοχεύουν στη συνολική ετοιμότητα των δομών της. Οι ασκήσεις προσομοιώνουν τη διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας από την εκδήλωση έκτακτων περιστατικών και αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιχειρησιακής της συνέχειας.

Στο πλαίσιο αυτό όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Εταιρεία προγραμματίζει μαζί με το Πυροσβεστικό Σώμα Θεσσαλίας ασκήσεις επί χάρτου και στο πεδίο, καθώς επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας.

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από κοινού με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλίας, ενισχύουν τα επίπεδα απόκρισης αμφότερων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, γεγονός που αποτέλεσε το επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του Γενικού Διευθυντή, κ. Λεωνίδα Μπακούρα και του Περιφερειακού Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας, Αρχιπυράρχου κ. Νικόλαου Μπάλση. Κατά τη διάρκεια αυτής, ο κ. Μπάλσης επέδωσε τιμητική πλακέτα στον Γενικό Διευθυντή, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς το Πυροσβεστικό Σώμα. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τέτοιες δράσεις ευνοούν την ασφαλή λειτουργία των δικτύων διανομής και ωφελούν τους πολίτες σε καταστάσεις κρίσης.