Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

27/12/2021

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Βιώσιμες υποδομές - βασικός πυλώνας για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση

Άρθρο του Γενικού Διευθυντή, κ. Λεωνίδα Μπακούρα, στο αφιέρωμα: "Προκλήσεις και προσδοκίες για το 2022" του energypress.gr.

Βρισκόμαστε στο τέλος μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από τις ευμετάβλητες συνθήκες της πανδημίας αλλά και από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση με πρωτοφανείς ανατιμήσεις στην αγορά ενέργειας. Παράγοντες που συντελούνται ταυτόχρονα με την εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση, μεγεθύνοντας τις προκλήσεις και  αναδεικνύοντας νέα δεδομένα για την πορεία προς την πράσινη οικονομία.

 

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τον ενεργειακό μετασχηματισμό, εξειδικεύονται από μια σειρά πακέτων – μέτρων και νομοθετικών παρεμβάσεων που προωθεί η Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 «fit for 55», την ταξινόμηση βιώσιμων επενδύσεων «EU taxonomy», τις δι-Ευρωπαικές ενεργειακές υποδομές «TEN-E» και την ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο «Hydrogen Strategy».

Στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφής για την αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγής COP26, κατατέθηκαν φιλόδοξες προτάσεις και δεσμεύσεις των συμμετεχόντων κρατών που θεσμοθετούν τον περιορισμό της χρήσης του άνθρακα, την απομάκρυνση από τις ρυπογόνες γραμμές παραγωγής και την προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, για να επιτευχθεί μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, πέρα από θέματα πολιτικής και ρυθμιστικών πλαισίων θα πρέπει να συντελεστεί με σεβασμό στην αγορά και χωρίς την δυσθεώρητη επιβάρυνση των καταναλωτών.

Εν όψει αυτών των εξελίξεων καθίσταται κρίσιμο να διαφυλαχθεί το διαχρονικό δικαίωμα για την πρόσβαση σε επαρκή και προσιτή μορφή ενέργειας και να κατοχυρωθεί η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Την ίδια στιγμή που πληθαίνουν οι απόψεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες τονίζουν την αναγκαιότητα του φυσικού αερίου για την απαλλαγή της οικονομίας από τον άνθρακα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εντάξει το φυσικό αέριο στη ταξινόμηση των επενδύσεων βιώσιμης ενέργειας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που κατέχει μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης έως το 2050.

 

Υπό αυτό το πρίσμα, αναδύεται ο καταλυτικός ρόλος των δικτύων διανομής για την περαιτέρω ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού συμπλέγματος. Η ένταξη των ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο, υδρογόνο) στο τελικό ενεργειακό μείγμα θα συμβάλει άμεσα στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη των κοινοτικών δεσμεύσεων και των στόχων του ΕΣΕΚ, ειδικότερα στους τομείς όπου είναι δύσκολη η απανθρακοποίηση και ο εξηλεκτρισμός, όπως ο τομέας των μεταφορών και της βιομηχανίας.

 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ μέσα από την επιτυχημένη της πορεία αποδεικνύει ότι διαχειρίζεται οποιαδήποτε πρόκληση, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει και αξιοποιεί στο έπακρο κάθε ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Με την εφαρμογή μιας στοχευμένης στρατηγικής, διευρύνει τον ενεργειακό χάρτη και επιταχύνει  την παροχή πρόσβασης στο φυσικό αέριο σε ολοένα και περισσότερους καταναλωτές.

 

Τα επιχειρησιακά και  οικονομικά επιτεύγματα της Εταιρείας κατά το 2021 αποτελούν πυξίδα για μια νέα χρονιά προόδου. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε για ακόμη μια φορά τους λειτουργικούς και οικονομικούς στόχους, ισχυροποιώντας τη θέση της Εταιρείας στο ενεργειακό στερέωμα της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού. Ολοκληρώσαμε με συνέπεια το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το 2021 με την ένταξη όλων των νέων περιοχών στο δίκτυο διανομής, μεγιστοποιώντας τη διείσδυση του φυσικού αερίου που σήμερα ανέρχεται στο 65% του πληθυσμού των περιοχών της Αδείας μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια τον σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών ενσωματώνοντας στη στρατηγική μας τα πρότυπα ESG, που μετουσιώνουν σε πράξη τη δέσμευση της Εταιρείας για ένα αειφόρο μέλλον.

 

Με ηγετικό ρόλο στη δραστηριότητα διανομής, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διευρύνει τον ορίζοντα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αναγνωρίζοντας τη σημασία ανάληψης  δράσεων για την κλιματική ουδετερότητα. Με τη συμμετοχή μας στον Οργανισμό Ευρωπαίων Διαχειριστών για τη βιωσιμότητα (GD4S) μαζί με τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους της Ευρώπης, διαμορφώνουμε πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές, για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δικτύων φυσικού αερίου, τις προοπτικές ένταξης των ανανεώσιμων αερίων και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

 

Ωστόσο η επίτευξη ενός ενοποιημένου και πράσινου ενεργειακού συστήματος, προϋποθέτει την αναβάθμιση των δικτύων από απλές υποδομές μεταφοράς ενέργειας, σε ψηφιοποιημένα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων. Η εισαγωγή των νέων συμμετεχόντων, όπως των παραγωγών ανανεώσιμων αερίων, οι ανάγκες παρακολούθησης της ποιότητας του διανεμόμενου αερίου μείγματος, ο επιταχυνόμενος μετασχηματισμός των ενεργειακών αγορών και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως η αποθήκευση και το LNG, συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας μεταφοράς πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

 

Η μετεξέλιξη του ενεργειακού τομέα, καθίσταται ισχυρός επενδυτικός πυλώνας, με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και την αγορά διανομής να αποτελούν μοχλό ανάπτυξης που συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Διαβάστε ολόκληρο το αφιέρωμα του energypress εδω.