Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

06/07/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Γενικού Διευθυντή, κ. Λεωνίδα Μπακούρα και του συνόλου των εργαζομένων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, την Πέμπτη 28/06/2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων  “Enrico Matteiστη Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή 29/06/2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων  “Αναστάσιος Πεπονής” στη Λάρισα.

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το έτος 2017 από τον Γενικό Διευθυντή, μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθώς και της πορείας της Εταιρείας για το τρέχον έτος.

Κατά την ομιλία του ο κ. Μπακούρας, προχώρησε σε μια μια σύντομη αποτίμηση του 2017 και αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώθηκε σε όλους τους τομείς, με πρωταρχικό στόχο την πλήρη απουσία ατυχημάτων, καθώς η Εταιρεία επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Υγεία και Ασφάλεια. Παράλληλα, υλοποιήθηκε με επιτυχία ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Εταιρείας, ενώ οι νέες συνδέσεις φυσικού αερίου σε νέες και υφιστάμενες περιοχές ανήλθαν σε 18.795 και ξεπέρασαν κατά 49% τα επίπεδα του Προϋπολογισμού, και κατά 51,6% έναντι του αντίστοιχου αριθμού του 2016. Επίσης, με γνώμονα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εφοδιασμού του δικτύου διανομής, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες όπως η εγκατάσταση σταθμών αποσυμπίεσης φυσικού αερίου (CNG) για την τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών.

Στη συνέχεια, ο κ. Μπακούρας υπογράμμισε ότι το 2018 είναι μια εξίσου σημαντική χρονιά με πολλές προκλήσεις και εξέφρασε την πεποίθησή του για την διατήρηση της επιτυχημένης πορείας της Εταιρείας με κύριο άξονα τη διασφάλιση της συμμόρφωσης στις ρυθμιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Έγινε ειδική αναφορά στις βασικές Αρχές και Αξίες που διέπουν την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, όπως η ανεξαρτησία, η τήρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, η ισότιμη αντιμετώπιση Χρηστών Διανομής και Τελικών Πελατών, και η διαφάνεια σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Όπως τονίσθηκε, προτεραιότητα όλων αποτελεί η ακεραιότητα και η αμεροληψία, ο σεβασμός και η προαγωγή του ομαδικού πνεύματος.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι η Εταιρεία προσφέρει στους εργαζόμενούς της ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον, εργαλεία και ευκαιρίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και μέσω της ομαδικότητας συμβάλλει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εικόνας της Εταιρείας μέσα από μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.