Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Meter Reading Register

ΜΕΝΟΥ

Dear Customer:

If your gas supply meter is installed in an inaccessible area (e.g. on an apartment balcony), EDA THESSALONIKI - THESSALIA will allow you to take gas meter readings yourself.
From now on you may provide your meter readings, based on your actual consumption.

 

Easily, safely, quickly

To provide your meter readings, you may:

  • call 11151 if your property is in the area of Thessaloniki;

    call 11152 if your property is in the area of Thessalia; or

  • enter the necessary information in the form below.

     

    When should you provide the readings?

    Click here to see the intervals at which meters should be read. 

To use the application, you should know the interval for reading taking, your TIN and the gas meter’s serial number.

ENTER YOUR ΗΚΑΣΠ CODE(14 digits)

Please enter the contractor's ΗΚΑΣΠ number as stated in the Connection Agreement.

FILL IN YOUR NUMBER OF SUPPLY

Your supply number can be found on the Natural Gas Bill as well as on your meter with Serial Number S/N.

FILL IN YOUR METER INDICATION

Enter only the white colored digits in the black frame of the Counter before the decimal point, without dot or comma as a separator of thousands, e.g. For indication 3.256,394 m 3 , the mark you need to fill is 3256. CLICK "Continue" AFTERWARDS.

If you receive a text message (SMS) for not getting an indication and / or a relevant alert after submitting this form, please ignore the message / notification content.