Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Safety - Proper Use

ΜΕΝΟΥ

SAFETY - MAINTENANCE - PROPER USE - STEPS TO BE TAKEN IN CASE OF BREADOWN

Safe use of natural gas

Proper installation

An internal natural gas installation consists of a set of pipes, fixtures, instruments and devices (stove, burner, boiler, etc.). These are all installed after the delivery point (gas meter), through vents in the areas where gas devices are installed, and up to the installation’s exhaust flue.

To make sure that gas installations are totally safe, stringent installation requirements have been established, as laid down in the Technical Regulation for gas installations with an operating pressure of up to 500 mbar, Ministerial Decision No Δ3/Α/οικ. 6598, Government Gazette, Series II, No 976/28.03.2012.

 

The European quality mark

Gas devices fall within the scope of Directive 2009/142/EC relating to appliances burning gaseous fuels and must have the CE marking affixed to them or on their label (the CE marking guarantees that the device meets the safety standards), they must also be suitable for the country of destination (Greece). This means that the Greek installation and connection rules have been complied with and there are instructions for use and installation provided in Greek, which conform to Greek installation requirements.

 

Maintenance of interior natural gas installations

Inspection: the right habit

The safety of a gas installation depends on proper functioning, proper handling, regular inspection and scheduled (preventive) maintenance carried out in accordance with the operating and maintenance schedule and the up-to-date gas installation file.

The inspection results and repair details must be recorded and kept available on the premises. Inspection and repair work may only be carried out by duly licensed professionals.

Consumers must keep a gas installation file, which must be available to the Gas Company. The file should include the technical report and drawings, should be kept up-to-date with all subsequent changes (modifications or expansions) and should also include the inspection and maintenance certificates for the network and devices.

The consumer may only ‘inspect the installation’ and should have the devices and piping regularly maintained.

 

Why should I maintain the installation?

Inspecting the installation and carrying out maintenance tasks will allow for:

 • the early detection of changes that may affect the safety of the installation;

 • actively contributing towards environmental protection, as scheduled (preventive) maintenance of gas devices will ensure low pollutant emissions at all times;

 • cutting down on the operating costs of gas devices due to infrequent repair and efficient operation.

It is also important to verify the effectiveness and proper functioning of the adjustment, safety and control systems/devices, as well as the effectiveness of the ventilation system used in the area where the devices are installed and of the exhaust gas venting system.

The Technical Regulation also provides for the tightness of the installation’s piping to be inspected every 4 years by an authorised installer, who should take measures as appropriate. It also provides that a re-inspection certificate should be issued.

It is also important to carefully clean the burner (and the heat exchanger), adjusting it to ensure proper combustion (when the flame is not bright blue, but there are persistent yellow tongues of fire), as well as to test the exhaust gas to determine the boiler’s efficiency and the maximum exhaust gas values laid down by law. The frequency of this testing is specified in Government Gazette No 2654/09.11.2011 regulating matters relating to the functioning of stationary combustion units used for building and water heating purposes.

 

Proper use of natural gas – energy savings

The volume of natural gas consumed changes according to each user’s needs, weather conditions and apartment features.

To save energy:

 1. Adjust the thermostat to ensure that the temperature does not exceed 18oC to 20oC. When you are sleeping, adjust it to even lower temperature levels. In addition to saving energy, this is also good for your health.
 2. Do not leave the thermostat at high temperature levels when you are not in the apartment.
 3. Do not cover radiators with curtains or coating materials.
 4. Control the temperature in each different area (room) using dedicated devices (e.g. thermostatically controlled valves) installed on each radiator. Reducing the temperature level by 1oC in the rooms will result in total energy savings of approximately 6%.
 5. Inspect and maintain the boiler and gas devices regularly. In addition to being mandatory under law, regular device maintenance will also guarantee safety and energy savings by increasing the efficiency of devices.
 6. If you decide to replace the boiler, install a new-technology condensation or high-efficiency boiler.

 

If you use natural gas for cooking:

 • Make sure that the size of the utensils used are appropriate for the diameter of the gas burner.

 • Switch off the burner a little before the end of cooking, to take advantage of the burner’s residual heat.

Taking energy-saving measures at home means:

 • protecting the environment in which we live and contributing towards cutting down on the amounts of energy consumed globally;

 • consuming less energy, thus directly cutting down on heating and hot water costs;

 • improving the level of comfort in the apartment;

 • investing money smartly and productively.

   

Using natural gas adds value to an apartment:

Under Greek law and in application of the corresponding EU Directive, the energy efficiency of buildings is determined after an energy audit is carried out and an energy performance certificate is issued.

Using natural gas in an apartment, both for heating and hot water, is a key element in upgrading its energy efficiency rating, both due to the energy efficiency of devices and the lower environmental impact compared to other energy forms.

The Energy Performance Certificate is attached to building sale and rental contracts and is a key factor in determining the market value of a property.

In this respect, using natural gas in an apartment will, in addition to the obvious financial gain and ease of use, add value to the property due to its contribution to upgrading the energy efficiency rating.

 

Steps to be taken in case of malfunction or smell of gas

Key principles

Any smell of gas should be reported to the Gas Company immediately (by making a toll-free call to 800 11 87878 from a landline phone or calling 2310 520309 and 2310 520642 from a landline or cell phone) preferably using a telephone set outside the premises. In the event of any other defects or failures, you should call a technician or, depending on the case, the Gas Company.

A malfunction report must contain the exact location of the malfunction, its type and extent, the possible cause, as well as the name, address and telephone number of the person reporting it.

 

Steps to be taken if you smell gas in a building

 • Open the doors and windows wide, make sure that there is a flow of air and avoid any areas where there is a smell of gas.

 • Do not, under any circumstances, use any kind of flame or any device or do anything that could cause a spark.

 • Do not use electric switches and sockets in an area where there is a smell of gas.

 • Close the main valve!

 • Notify the Gas Company’s Emergency Service using a telephone outside the premises.

 • Network repair works in case of gas leakage should be carried out by qualified work groups only.

   

Steps to be taken if you smell gas outdoors.

 • Notify the Gas Company’s Emergency Service!

 • If the smell of gas can be attributed to a leak in an underground outdoor pipeline (e.g. pipeline in the yard supplying the inside of a building), the pipeline must be closed using the shutoff valve.

 • Close the doors and windows of nearby buildings!

 • Do not, under any circumstances, use any kind of flame or any device or do anything that could cause a spark.

 • Do not use electric switches, sockets or electric bells!

 • Notify the tenants of the house, but do not use electric bells!

   

Steps to be taken in case of gas leakage from gas devices.

 • In case of gas leakage, the gas device must be switched off by closing its shutoff valve and the technician or, if necessary the gas company, must be notified.