Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Emergency Intervention

ΜΕΝΟΥ

As a condition of its Natural Gas distribution License and the Regulation (Government Gazette No 1712/2006), EDA THESSALONIKI - THESSALIA operates a 24-hour Emergency Service, 365 days a year. The Emergency Service aims to ensure and/or immediately restore safety and, if technically feasible, smooth operation of the gas distribution service in case of malfunction (leakage or shortage of gas) of the distribution network, or safety in case of gas leakage after the delivery point, i.e. in the consumer’s internal installation. 

The Company’s Emergency Unit must, on a 24-hour basis, 365 days a year, ensure there is someone to receive reports of breakdowns or distribution network-related malfunctions from individuals or public authorities and take action to address them. 

The Company’s Emergency Unit consists of:

1. The Call Centre responsible for receiving reports
2. The Company’s technical staff and equipment
3. Contractors.

Please note that the Emergency Call Centre also receives alarm signals from the Company’s Medium Pressure network remote control system (SCADA).

During non-working hours and on holidays, there are technicians on standby as well as on shift duty, to respond to leakages in the distribution system and the customers’ internal installations.

You may call the following numbers to contact the Emergency Call Centre:

https://www.edathess.gr/uploads/image/a7503b4f5aa0475b9a44bd015f95ba7e/10302.JPG

emergency number: 10302 (available on a 24-basis)

  • 800-11-87878 (toll-free from a landline phone)   

Additional contact details: Tel. 2310-520309 & 2310-520642 & Fax 2310-446888.