Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Basic

ΜΕΝΟΥ

The Natural Gas Network Operation Code (Government Gazette, Series II, No 487/20.02.2017) regulates the rights and obligations of the distribution network Operator, Distribution Network Users and Final Customers that are connected to the Distribution Network, as well as matters relating to the management, maintenance, development and operation of the distribution network and matters relating to the terms and conditions subject to which distribution users may access the distribution network and the services provided by the Network Operator.

 

Main Natural Gas Distribution Activity Services

The operator must provide Distribution Users, in accordance with the more specific terms and conditions of this Code, with the following Distribution Services (main activity) in the most cost-effective, transparent, direct and non-discriminatory manner between Distribution Users or Final Customers:

(a) Receipt of natural gas quantities by the Operator at the Entry Points.

(b) Supply of Natural Gas quantities through the Distribution Network.

(c) Delivery of Natural Gas quantities by the Operator at the Delivery Points.

(d) Ensuring smooth, safe and uninterrupted technical operation of the Distribution Network, and monitoring using control systems.

(e) Measurement of the natural gas quantity delivered at the Delivery Points.

The Operator’s Main Activity includes the following:

 

(a) Providing Distribution Users with access to use of the Distribution Network, on the basis of objective and non-discriminatory criteria, without compromising the smooth and safe operation of the Distribution Network, in accordance with the more specific provisions laid down in this Code and in the applicable legislation.

(b) Development (design and construction) of the Distribution Network.

(c) Inspection, maintenance, replacement and upgrading of the Distribution Network.

(d) Management of the Distribution Network so as to provide transparent, objective and non-discriminatory access to all Distribution Users.

(e) Ensuring the safety of the Distribution Network, handling of and quick response to emergencies, crisis management.

(f) Ratification of internal installation designs and performance of site inspections in new buildings.

(g) Ratification of Internal Installation designs, inspection of Internal Installations for issuing an Internal Installation License of Use, as required by the technical regulations for internal installations (Government Gazette, No 236/28.03.97, Government Gazette, Series II, No 963/15.07.03, and Government Gazette, No 976/28.03.12), as in force each time.

(h) Sample inspections of internal installations where more than four (4) years have lapsed since the date of first activation of the internal installation.

(i) Procurement, installation and maintenance of metering and pressure regulating stations that are not intended for supplying gas to Final Customers.

(j) Using marketing methods to promote the use of natural gas, to further develop the Distribution Network and have new Final Customers connect with the Distribution Network.

(k) Developing and operating user-friendly and secure IT systems for carrying out the Operator’s activities.

(l) Handling Distribution User change procedures at a Delivery Point.

(m) Collection, transmission and storage of data from remote Distribution Network infrastructure monitoring and control systems.

(n) Installation, maintenance and calibration of metering systems and monitoring of the proper functioning of volume correction systems installed at Delivery Points.

(o) Setup of a natural gas decompression system and of a temporary storage facility for Compressed Natural Gas cylinders, to ensure uninterrupted supply of Natural Gas.

(p) Purchasing a Natural Gas quantity to fill a new segment of the Distribution Network (filling gas) or an existing segment which was partially decompressed for maintenance purposes.

(q) Addition of odorant to Natural Gas.

(r) Cathodic protection.

(s) 24-hour emergency telephone service.

(t) Management and communication with Distribution Users, Final Customers and third parties, to ensure proper, smooth and efficient provision of services, including physical service points.

(u) Inspection and quality assurance of materials related to Distribution Network construction.

(v) Installation of telemetering equipment at existing Delivery Points for safety purposes, at the Operator’s initiative.