Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Benefits & Advantages of Natural Gas

ΜΕΝΟΥ

Longer life: no ash is produced from combustion; proper operation and regular maintenance ensure longer life of devices

Easy to use: readily available in all locations. No need to place orders or have a storage tank

More effective management: you can immediately see the quantity of natural gas consumed, through the meter readings, and pay only for this quantity

Safe: The European specifications of the applicable Technical Regulation guarantee the highest safety standards

Environment-friendly: combustion of gas does not leave any traces or residuals, or produce sulphur compounds, which are one of the major causes of pollution

Practical: the new type of devices (overhead boilers) allows for specific installation solutions, such as in cases of refurbishment, change into independent heating, etc., which would be difficult with the use of other fuel