Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Enviroment

ΜΕΝΟΥ

Natural Gas & the Environment

Natural gas is the cleanest source of primary energy, after renewable sources. The amounts of pollutant emissions are clearly lower than those of conventional fuels and, given the higher efficiency of gas, lower amounts are consumed, thus reducing environmental pollution.

Environment

Respect for and protection of the environment are a top priority for EDA THESSALONIKI - THESSALIA. Therefore, it carries out actions and operations to contribute in this direction and to increase environmental protection awareness in the society.

In recent years, scientists have repeatedly stressed the risks and disastrous impact of some of our day-to-day habits on the environment.