Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Central Heating

ΜΕΝΟΥ

Central heating: it has only advantages

Today, the use of natural gas in central heating is a significant solution for every household as it enables the supply of heating and hot water at the same time (subject to the presence of a boiler).

Conversion of the heating installation for the use of natural gas is easy and cost-effective. In compliance with the relevant regulations, it merely takes to replace the boiler; this is an easy and simple tasks that can take place even during winter, without creating problems to the serviced apartments.

Periodic refuelling, nasty smells and space-saving for installing storage tanks are now history due to the constant supply of natural gas and no need to store fuel. Usage and handling becomes simpler as consumers get immediate information on the consumed quantity of fuel.

The device conversion cost is lower than that of other alternative fuels, since only the boiler needs to be replaced.

Furthermore, natural gas is more cost-effective compared to competitive forms of energy and boasts high energy efficiency and limited consequences to the environment, due to its traceless and residue-free combustion which does not produce sulphur compounds - one of the major pollution factors.