Διοικητικό Συμβούλιο & Διοίκηση

ΜΕΝΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε με τις  διατάξεις του ν. 4336/2015, από 01.01.2017 ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δυνάμει του από 19.12.2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα εκτελεστικά καθήκοντα έχουν ανατεθεί στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Μπακούρα, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως ανακοινώθηκαν στο ΓΕΜΗ.

 

Γενικός Διευθυντής - Νόμιμος Εκπρόσωπος

Λεωνίδας Μπακούρας

(Βιογραφικό Σημείωμα)


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι πενταμελές και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύσταση:

Πρόεδρος: Raffaella Marcuccio

Αντιπρόεδρος: Marco Barra Caracciolo di Basciano

Μέλος: Alessandro Menna

Μέλος: Valeria Quaranta

Μέλος: Angelo Facchini 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Μενεμένη,  546 28, Τηλ.: 2310 584000-1-2-3-4, Fax: 2310 546365

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Φαρσάλων 219, Λάρισα, 413 35, Τηλ.: 2410 582300, Fax: 2410 582323