Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

24/07/2017

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΔΑ ΘΕΣΣ και SNAM

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΚΑΙ SNAM

 

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Μπακούρα Λεωνίδα και του κ. Andrea Stegher, Marketing Global Solutions Senior Vice President.

 Η Snam και η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μία από τις κυριότερες εταιρείες υποδομών δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα,  υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη συνεργασίας με στόχο τη στήριξη της διαχείρισης και της ανάπτυξης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της εταιρείας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενόψει της επερχόμενης τελικής φάσης του ανοίγματος της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Το Μνημόνιο είναι μέρος των δραστηριοτήτων που ξεκίνησε πρόσφατα η Snam με το τμήμα Global Solutions Business Unit, με στόχο την αξιοποίηση της εξειδίκευσης, των βασικών ικανοτήτων και  της τεχνογνωσίας της ιταλικής εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρακτηριστικά τα οποία αναπτύχθηκαν χάρη στην 75 χρόνων εμπειρία της Snam σε ολόκληρη την αλυσίδα υποδομών αερίου στην Ιταλία και την Ευρώπη.

Η συνεργασία μεταξύ της Snam και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στοχεύει, μεταξύ άλλων, στο να στηρίξει την ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνολογιών με μέγιστη αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τους ισχύοντες κανόνες.

Η Ελλάδα επέλεξε το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου στα τέλη του 2016, προβλέπει πλήρη επιλεξιμότητα πελατών από τον Ιανουάριο του 2018 και προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς αερίου, προκειμένου να καταστήσει δυνατή την πιο εκτεταμένη χρήση φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα.

Η Snam λειτουργεί και αναπτύσσει το μεγαλύτερο και πλέον προσβάσιμο δίκτυο αγωγών στην Ευρώπη (το οποίο εκτείνεται για περισσότερα από 40.000χμ), τη μεγαλύτερη υποδομή αποθήκευσης στην Ευρώπη (χωρητικότητα 19 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων) και έναν από τους πρώτους σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις της Snam σε όλη την Ευρώπη έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την ενοποίηση του δικτύου της Ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης και να προωθήσουν το φυσικό αέριο ως βασικό πυλώνα ενός βιώσιμου μείγματος ενέργειας. Αξιοποιώντας την εξειδίκευση και τις βασικές της ικανότητες, η Εταιρεία πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία την Snam Global Solutions, με σκοπό τις μελέτες, την παροχή συμβούλων και τη διάθεση δραστηριοτήτων διαχείρισης έργου στην αγορά.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές στις υποδομές αερίου στην Ελλάδα, λειτουργεί από την 30η Δεκεμβρίου 2016 και είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία, οι οποίες ξεκίνησαν το 2000. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί διαχειριστή αναφοράς για την ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου στη χώρα και διαχειρίζεται ένα διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο περίπου 2.000χλμ με περισσότερους από 300,000 συνδεδεμένους καταναλωτές. Οι μέτοχοι της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι η ΔΕΠΑ (51%) και η Eni (49%).

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.