Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

27/01/2023

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου και συστάσεις ενόψει χαμηλών θερμοκρασιών

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) ενημερώνει τους καταναλωτές φυσικού αερίου:

 

  • Η σωστή συντήρηση των συσκευών αερίου και της εγκατάστασης από αδειοδοτημένους τεχνικούς σημαίνει ασφάλεια και εξοικονόμηση.
  • Σε περίπτωση εκδήλωσης παγετού & χαμηλών θερμοκρασιών, διασφαλίστε τη μόνωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούν τις συσκευές αερίου.
  • Για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή δυσλειτουργίας του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, καλέστε στο τηλέφωνο άμεσης επέμβασης: 10302 (24 ώρες το 24ωρο

 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι αρμόδια για την αδιάλειπτη λειτουργία του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου έως τους μετρητές των Καταναλωτών. Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είναι ασφαλές και συνεχούς παροχής και δεν σχετίζεται με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν τα συστήματα θέρμανσης.

 


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.