Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

13/02/2020

Εδραιώνει την ηγετική της θέση η ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Φιλόδοξο πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης με επενδύσεις πάνω από 140 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία

Ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους θέτει το πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2020 – 2024 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 140 εκ. ευρώ.

 Ειδικότερα, τα 90,1 εκ ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα 50,5 εκ. την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αξιοποιεί την ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και τα χαμηλά επιτόκια για την εφαρμογή του επενδυτικού της σχεδιασμού και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων.

Η στρατηγική του νέου Προγράμματος Ανάπτυξης – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 2020 - 2024 στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: 

  • στην υλοποίηση αποδοτικών επενδύσεων για την επέκταση του δικτύου και την τροφοδότηση νέων περιοχών, 
  • στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και των διανεμηθέντων όγκων στις περιοχές ευθύνης της Εταιρείας,
  • στην ολοκλήρωση του ψηφιακού της μετασχηματισμού για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες διανομής και τους τελικούς καταναλωτές. 

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020 – 2024 προβλέπει την επέκταση του δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης κατά 470 χλμ. (286 χλμ. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και 184 χλμ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας) και την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας της στο 74%, από 61% που είναι σήμερα. 

Η ανάπτυξη του δικτύου αναμένεται να φέρει 90 χιλιάδες νέα σημεία παράδοσης (μετρητές), στο ήδη εντυπωσιακό δίκτυο διανομής 351 χιλιάδων ενεργοποιημένων μετρητών που διαθέτει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ (σε σύνολο περίπου 470 χιλιάδων πανελλαδικά). 

Επιπλέον, δρομολογείται η ευρεία αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές, μια επένδυση της τάξης των 3,7 εκατ. ευρώ. 

Ο Σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη, την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού που ξεκίνησε η Εταιρεία πριν δύο χρόνια μέσα από την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων εφαρμογών, αλλά και ένα σύγχρονο πλαίσιο ασφάλειας, διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, που εγγυάται ταυτόχρονα και την επιχειρησιακή συνέχεια. 

Ειδικότερα στον τομέα της ψηφιακής αναβάθμισης προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το νέο Πρόγραμμα έρχεται μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά για την Εταιρεία. Το 2019 η ΕΔΑ ΘΕΣΣ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις άνω των 28 εκατ. ευρώ, επεκτείνοντας το δίκτυό της κατά 104 χλμ. και προσθέτοντας 26.570 νέους ενεργοποιημένους μετρητές, καταγράφοντας λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 41,5 εκατ. €, 12% υψηλότερη σε σχέση με το 2018. 

Η υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού αναμένεται να εξασφαλίσει σταθερή κερδοφορία στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ύψους περίπου 180 εκατ. Ευρώ για την επόμενη πενταετία, γεγονός που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να αποδίδει υψηλά μερίσματα στους μετόχους της. 

Υπενθυμίζεται ότι μόνο την τελευταία τριετία η Εταιρεία διένειμε μερίσματα ύψους περίπου 60 εκατ. €. Παράλληλα, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της Εταιρείας στο τέλος του 2024 θα ξεπεράσει τα 323 εκ. €.

Τα 470 χλμ. που προβλέπεται να κατασκευασθούν μέχρι το 2024 έρχονται να προστεθούν στα 2.426 χλμ. του υφιστάμενου δικτύου σύγχρονων αγωγών που διαθέτει η Εταιρεία.  

Πρόκειται για ένα αποδοτικό δίκτυο που εξασφαλίζει την ασφαλή και αδιάλειπτη διανομή του φυσικού αερίου και είναι αποτέλεσμα του μακροχρόνιου επενδυτικού σχεδιασμού της. 

Το γεγονός αυτό εδραιώνει την ηγετική θέση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην διανομή αερίου στη χώρα μας και ταυτόχρονα την καθιστά πρωτοπόρα, εφάμιλλη των κορυφαίων εταιρειών ενέργειας στην Ευρώπη.